Основана новинарска група

Развијајући сарадњу са другим друштвеним актерима пројектни тим „Зелене столице“ позвао је новинаре и новинарке на сарадњу и оснивање новинарске групе. На састанку одржаном 26. октобра 2022. године, окупили су се представници медија из Бора, Ваљева, Суботице, Сомбора, Новог Сада и Београда. За новинарску групу до сада се пријавило 11 новинарки и новинара.

На самом почетку састанка, представници “Зелене столице”  представили су механизам и идеју којом се Зелена столица у свом раду руководи. Представљен је и инструктивни анимирани филм о успостављању Зелених столица на локалном нивоу. Такође је говорено о изазовима са којима се Зелена столица али и многобројне организације широм Србије сусрећу. Појаснили смо појам Зеленог билтена и могућности да се њихови новинарски садржаји убудуће деле. позвали смо их да се пријаве за добијање Зеленог билтена.

Након тога су новинарке и новинаре изнели своје виђење начина рада групе. Говорили су о својим потребама за актуелним и стручним саговорницима и саговорницама. Наводили су примере из живота, када су им недостајали експерти да објасне шта су проблеми у облсти животне средине и која су могућа решења.

Новинари су позвали представнике и представнице мреже „Зелена столица“ да припремају обуке и инструктаже о европским интеграцијама и поглављу 27. Говорили су о томе да се у јавности ништа не чује, а да се много прича.

Новинарска група је основана у оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма подршке. Верујемо да ће будућа међусобна сарадња допринети већој видљивости активностим чланица мреже као и бољем разумевању потребних корака на путу европских интеграција.
ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске.

Новинарској групи се можете прикључити ОВДЕ