Pirot dobija “Zelenu stolicu”

Nakon nekoliko sastanaka i velikog angažmana predsednice Skupštine grada Milene Dimitrijević grad Pirot je 28. decembra 2022. godine dobio Savet za zaštitu životne sredine. Odlukom o obrazovanju Saveta uspostavnjen je i mehanizam “Zelena stolica”. Na ovaj način Pirot se priključuje gradovima i opštinama koji su već uspostavili ovaj mehanizam.

Podsećanje

Organizacije civilnog društva iz Pirota: Društvo stara planina, Udruženje Zvono PIRGOS i Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA podneli su u decembru 2021. godine inicijativu za osnivanje Zelene stolice u Skupštini grada Pirota. Nakon nekoliko meseci uspostavljen je kontakt sa rukovodstvom Pirota i započeo je proces uspostavljanja Mehanizma Zelena stolica u gradu Pirotu.  Početkom novembra održan je i sastanak sa predsednicom Skupštine grada Milenom Dimitrijević. Na tom sastanku dogovoreni su koraci kako bi se došlo dio uspostavljanja mehanizma Zelena stolica. Tako je pripremljena odluka i na sednici Skupštine grada usvojena je odluka o uspostavljanju Zelene stolice u gradu Pirotu.

Značaj učešća građana u odlučivanju

Mreža organizacija civilnog društva “Zelena stolica” se godinama zalaže za unapređenje mehanizama za učešće građana u oslučivanju. To je bila jedna od tema i našeg godišnjeg sastanka. Srbija je ratifikovala Arhusku konvenciju i potrebno je uspostaviti delotvorne mehanizme za njenu implementaciju. Mehanizam “Zelena stolica” je jedan od načina za veće učešće građana u odlučivanju.

Hvala partnerima iz Pirota i gradu Pirotu na saradnji. Verujemo da će ovaj mehanizam obezbediti veću zaštitu životne sredine u Pirotu, kvalitetnije odluke i bolje povezivanje.