Поглавље 27 илити Кластер 4

У уторак 9. новембра одржана је нова радионица намењена чланицама мреже ” Зелена столица“. Радионица је организована у оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма подршке. Циљ радионице је унапређење унутрашњих капацитета чланица мреже. Овога пута смо се бавили темом Поглављe 27. Знамо сви да је сада Поглавље 27 део Кластера 4 – Зелена агенда и одржива повезаност.  Семинару је присуствовало девет учесница и учесника. Предавачи на семинару су били Милош Ђајић, Анђелка Михаjлов и Слободан Кнежевић.

Извештај о Србији 2021

Европска комисија је у октобру објавила годишњи Извештај о Србији. Извештај служи томе да измери две важне компоненте у процесу придруживања ЕУ. Једна компонента је напредак у неопходним реформама (progress). Друга компонета је припремљеност земље кандидата за чланство (preparation). Милош је представио анализу извештаја у поглављу 27. Пролазећи кроз све области извештаја видео се да је у већини области у питању ограничени напредак. Извештај показује најмањи напредак још од 2015. године (просечна оцена 2,8). Припремљеност Србије за чланство у ЕУ је остала идентична као и прошле године (3,02).

Што се тиче Поглавља 27 ЕК региструје Одређени ниво припремљености и ограничени напредак. Интересантно је да препоруке из 2020 и даље важе:
– Израдити енергетски и климатски план
– Унапредити примену прописа
– Ојачати административне капацитете
– Зелени фонд мора да заживи

Поглавље 27

Анђелка Михаjлов, Амбасадори одрживог развоја и животне средине је своје предавање започела са многобројним питањима које она поставља и сама себи, јер јасних одговора нема. Почела је са историсјком дистанцом од 20 година. Јула 2001. године одржан је први консултативни састанак као увод у припрему Споразума о стабилизацији и придруживању. Животна средина се први пут помиње у Извештају ЕК о спремности Србије и Црне Горе за закључивању ССП и придруживању са ЕУ из 2005. 2012 се први пут појављују климатске промене. Јако интересантна дискусија се водила. Анђелка представља једну ризницу знања. Заједно смо дискутовали о многобројним подацима које је она са присутнима делила. Занимљив је податак да од 2017. године пада број написа у штампаним медијима о Поглављу 27. Она повезује то са заустављањем придруживања ЕУ. Говорили смо и о новој методологији тј Кластеру 4. Промена координације и престанак постојања преговарачког тима представља нове непознанице.

Извештај из сенке

Слободан Кнежевић из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије и Коалиције 27 је представио Извештај из сенке Коалиције 27. Он је прошао кроз извештај и указао на перспективу које је коалиција према процесу интеграција изнела. Подсећамо да коалиција већ осам година ради извештај из сенке и он је драгоцен документ као сведочанство погледа грађанских активисткиња и активиста на област животне средине. Напредак у Поглављу 27, умногоме, остаојеукарантину, односно иза затворених врата.Процеси доношења закона, као и процедуре израде пројеката који имају утицај на животну средину, попут пројекта израде фабрике гума у Зрењанину, упркос изузетном интересовању све шире јавности, и даље су често нетранспарентни. Кратак рок за слање коментара и готово скривена објава Предлога Закона о изменама и допунама Закона о заштити природе најбољи је скорашњи пример такве праксе.

ЕКО – СИСТЕМ програм

ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године. Зелена столица је једна од дванаест мрежа корисница овог програма.