“Пословање за одрживост”

У уторак 21. маја WWF – Светски фонд за природу организовао је панел дискусију „Пословање за одрживост“ Зашто компаније треба да брину о одрживости и какву добробит могу имати од тога.

Kako у фонду наводе, пословањемногих компанија директно зависи од природних ресурса као што су дрво, вода, метали, фосилна горива и други, а њихове активности могу имати значајан утицај на животну средину. Међутим, компаније нису само део проблема. Напротив, својим иновативним начином размишљања и снажним утицајем, такође имају потенцијал да буду део решења. WWF – Светски фонд за природу сарађује са великим корпорацијама кроз развијање Партнерства за заштиту природе, осмишљеног за побољшање одрживости одређеног ланца снабдевања, за смањење еколошког отиска компаније и пружање подршке за промене и иновативна решења.

Панел дискусији присуствовали су представници следећих компанија: ИКЕА (IKEA), Кока Кола Kомпани (Coca-Cola Company), Делезе Груп (Delhaize Group) и Теленор (Telenor) који су представили шта за њихову компанију значи одрживост и како у свакодневном пословању примењују принципе одрживости као и који су им дугорочни планови на овом пољу. Учесници су имали прилику да разговарају са представницима свих компанија и да постављају питања.

Ивана Матијевић у име компаније Теленор рекла је да је ова компаније куповином и инсталацијом нове, енергетски ефикасније опреме на базним станицама у односу на 2010. годину смањила утрошак електричне енергије за 37%. Такође ова компанија је изградила и једну базну станицу која користи 40 до 50% електричне енергије која се добија из обновљивих извора енергије, сунца и ветра, и да им је циљ да овај пројекат даље развијају. Такође Теленор компанија се активно бави и третирањем отпада који генеришу у редовном процесу пословања те тако стару опрему, која је замењена новом, уводе у процес третмана отпада док један део отпада, који у Србији није могуће збринути, извозе у иностранство где се он даље прерађује. Као изазов, Ивана Матијевић наводи чест недостатак подзаконских аката који омогућавају примену донетих закона у области заштите животне средине као и чињеницу да изградња инфраструктуре неопходне за примену закона често потпуно изостаје те је стога немогуће поступати у складу са важећим законским решењима што њима као компанији знатно отежава пословање.

Реља Косановић упознао је учеснике о мерама које Делезе груп намерава да у будућности предузме како би своје пословање учинила још одрживијим и тако постигла циљ који је себи поставила а то је да постане водећа компанија која продаје органске производе и која је по томе препознатљива. Такође су истакли да је приметан тренд пораста броја потрошача заинтересованих за куповину органских производа. Између осталог, представници Делезе групе најавили су да ће у циљу смањења потрошње електричне енергије у објектима Мини Макси променити замрзиваче, осветљење заменити ЛЕД технологијом и у будуће наставити да раде на постизању још веће уштеде енергије.

2 600 x 300

Милица Стефановић упознала је учеснике са, како је сама рекла, веома амбициозним плановима Кока Кола Компаније када је у питању очување воде као ресурса. Наиме, ова компанија у производњи безалкохолних пића као главну сировину користи воду те се данас, иако знатно мање у односу на предходне деценије, за производњу 1 литра производа употреби 2,6 литара воде. Вода која не чини састав производа заправо је вода која се користи у процесу проиводње и тих 1,6 литара ова компанија „рециклира“ тј пречишћава у сопственом постројењу за прераду отпадних вода и враћа природи. Оваква пречишћена вода конкретно у нашој земљи одлази у реку Дунав. Душка Димовић, директорка програма за Србију Светског фонда за природу истакла је успешну сарадњу са овом компанијом на пројектима заштите животне средине међу којима и пројекат Заштите влажних станишта.

Представници ИКЕА Компаније Горан Хајошевић и Ирена Добош (Irena Dobosz) говорили су о примени ФСЦ (FSC – Forest Stewartship Council) стандарда који предвиђа коришћење дрвних сировина из одрживог шумарства. То подразумева да ИКЕА од свих својих добављача захтева да испоштују стандард по којем дрво које испоручују не сме бити пореклом из угрожених подручја, мора бити добијено легалном и планском сечом шума, не сме водити порекло из генетски модификованих шума и друго. Такође када су у питању плочасти материјали ИКЕА настоји да уведе стандарде праћења порекла рециклираних сировина које улазе у састав ових материјала. Са Светским фондом за природу ИКЕА ради на сертификацији шума како би систем примене ФСЦ стандарда био што потпунији.

Општи утисак са панел дискусије је да компаније са којима смо разговарали одржив начин пословања доживљавају као саставни део своје пословне полике. Како у  Светскоm фонду за природу кажу многе компаније су схватиле да су природни ресурси које користе ограничени и почели су да мењају своје пословање у складу са тиме. WWF сарађује са овим компанијама, јер верује да се кроз сарадњу могу постићи значајни резултати, али и пружити добар пример другима.