Potpisan memorandum Zelene inicijative i grada Subotice

Gradonačelnik Subotice Modest Dulić i predstavnik koalicije „Zelena inicijativa” Miloš Đajić potpisali su, u Medija-centru Gradske kuće, Memorandum o saradnji u oblasti upravljanja otpadom na lokalnom nivou. Ključni aspekti Memoranduma odnose se na saradnju grada Subotice i „Zelene inicijative”, koja predstavlja mrežu od 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, u aktivnostima koje će doprineti reviziji i unapređenju lokalnih planova upravljanja otpadom, podsticanju saradnje sa civilnim sektorom i promovisanju evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine, posebno u oblasti upravljanja otpadom. Potpisivanju Memoranduma prisustvovao je član Gradskog veća zadužen za zdravstvo, socijalnu politiku i zaštitu životne sredine dr Atila Čengeri.

Subotica, kao grad, ima dobru praksu i iskustvo u saradnji sa nevladinim sektorom, posebno u onim oblastima gde civilne organizacije žele kroz svoj angažman da aktivno učestvuju i u izgradnji civilnog društva i u realizaciji programa, čime će doprineti unapređenju celokupne situacije u našem gradu, rekao je gradonačelnik Dulić, i dodao da u poslednje vreme, budući da su teme aktuelne, grad Subotica ima dobru saradnju sa organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine.

– Upravljanje otpadom je sveobuhvatna i zahtevna oblast, jer realizacija projekata iz ove oblasti ne zavisi samo od organa državne uprave, lokalne samouprave i akata i propisa koje organi lokalne samouprave donose nego u značajnoj meri zavisi i od aktivnog uključivanja građana u realizaciju ovih projekata. Zbog toga je potpuno prirodna i neophodna saradnja sa civilnim organizacijama. Upravljanje otpadom podrazumeva, pre svega, promociju koncepta smanjenja otpada, promociju selektivnog odvajanja otpada, reciklaže i ponovne upotrebe recikliranog materijala sa ciljem da se količina otpada koja se izmesti na deponije smanji na najmanju moguću meru i da na taj način svi zajedno damo doprinos zaštiti životne sredine, naglasio je Modest Dulić.

 

Koalicija „Zelena inicijativa” nastala je pre skoro dve godine, kroz različite aspekte je pokušala da unapredi sistem upravljanja otpadom i na neki način u tome uspela, ali veliki problem predstavlja odluka o ukidanju Fonda za zaštitu životne sredine, istakao je Miloš Đajić.

– Memorandum je do sada potpisalo šest gradova i opština. Naša ideja je da dobru praksu i ono što su preporuke stručnjaka i eksperata iz ove oblasti, a koja je proizašla iz jedinog sveobuhvatnog nacionalnog istraživanja koje se desilo prošle godine, primenimo u gradovima koji žele i imaju nameru da se dalje bave zaštitom životne sredine. Svedoci smo da tema životne sredine polako pada u zapećak, ali ovo je životna tema u kojoj svako od nas ima i uticaj, i posledicu. Zato je jako važno da bar na lokalnom nivou razvijamo sistem i utičemo na građane, jer oni u najvećoj meri generišu otpad, kazao je Đajić.

Prema njegovim rečima, Memorandum predviđa pomoć i rad na reviziji akcionih planova upravljanja otpadom. Svaka jedinica lokalne samouprave bila je još prošle godine dužna da uđe u proces revizije tih akcionih planova, ali neki ih, kako je rekao, nisu ni doneli.

– Mi imamo sistem koji nije sveobuhvatan. ’Zelena inicijativa’ lokalnim samoupravama hoće da pomogne u pružanju kontakata, mapiranju problema i njihovom promovisanju i u Beogradu, i u drugim centrima gde ti problemi mogu da počnu da se rešavaju, a to je, pre svega, smanjenje budžeta za ovu oblast. I sami znamo da je najveći teret upravljanja otpadom upravo na jedinicama lokalne samouprave. Sve to mora da rezultira jednom mrežom opština i gradova koja će sa Stalnom konferencijom gradova i opština i dalje insistirati na tome da se ono što trenutno nije primenjivo u zakonodavstvu menja, a da ono što je dobro bude i finansirano, rekao je Miloš Đajić.

On je najavio da će se sutra, na inicijativu koalicije „Zelena inicijativa” u Narodnoj Skupštini Republike Srbije formirati Zelena poslanička grupa, koju će činiti 15 poslanika iz različitih stranaka. Prioritet je da oni budu ambasadori tema životne sredini i Skupštini Srbije, a ideja je da se pokaže da politika životne sredine ne poznaje partijske boje i granice.

Izvor: http://www.subotica.rs

još o ovoj vesti pročitajte na www.subotica.info