Правила коментарисања блога

Добродошли!

pravila

Сваки користан садржај који овде пронађете препоручљиво је делити, умножавати и редистрибуирати уз навођење извора са овог сајта или других веб локација које су на сајту линк0ване.

Коментари који садрже ма који облик верске, расне, националне или идеолошке нетолеранције, као и експлицитне увреде или елементе говора мржње биће обрисано. Коментарисање је омогућено свим посетиоцима, без обзира на то да ли су регистровани или не.

Желимо да  Вас подстакнемо да коментарисањем, дистрибуисањем али и активним учешћем у креирању садржаја сајта заједно са нама покренетр и унапредите зелени дијалог.