Radni sastanak sa novinarkama

Mreža organizacija Zelena stolica je krajem oktobra oformila novinarsku grupu, koju čini preko 15 novinarki i novinara. U nju su se prijavile novinarke i novinari koji prate i istražuju oblast zaštite životne sredine.

Sastanak

Želeći da im bliže približimo rad i rezultate mreže Zelena stolica organizovali smo radni sastanak sa članicama i članovima novinarske grupe. Sastanak je održan u Beogradu. Na samom početku sastanka članovi projektnog tima su predstavili mehanizam Zelena stolica i dosadašnji rad. Govoreno je o ovogodišnjim uspesima mreže, kao i novim servisima koji su u okviru mreže uspostavljeni. Još jednom je pezentovana ideja o osnivanju novinarske grupe i potencijalnom prostoru za saradnju i zajednički rad.

Zatim su prisutni učesnice i učesnici govorili o svojim potrebama kao predstavnici medija. Prisutni su se saglasali da je mreža Zelena stolica sa svojih 66 članica jedan veliki resurs koji stoji na raspolaganju novinarskoj grupi. Takođe razgovarali smo o potencijalnim temama kojima će se novinarke i novinari u sledećim mesecima baviti. Mreža Zelena stolica u svom sastavu ima veliki broj eksperata i iskusnih aktivistkinja i aktivista koji se decenijama bave zaštitom životne sredine. Razgovaralo se i o akcidentu koje se dogodio u Pirotu. Govorili smo o tome kako smo zahvaljjujući mreži odmah imali prve informacije direktno iz Pirota.

Novinarska grupa je osnovana u okviru EKO-SISTEM programa podrške. Verujemo da će buduća međusobna saradnja doprineti većoj vidljivosti aktivnostim članica mreže kao i boljem razumevanju potrebnih koraka na putu evropskih integracija.

EKO-SISTEM program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine.

Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: “Podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji sprovode MIS uz podršku Švedske.

Novinarskoj grupi se možete priključiti OVDE