Ребаланс буџета у области животне средине

Буџетом за 2013.г. за заштиту животне средине, у оба министраства, опредељена су средства у вредности 0,2% целокупног буџета. Било је већ тада јасно да ће се од већине започетих пројеката одустати или ће се у њих уложити минорна средства. Уз то, укинут је Фонд за заштиту животне средине. Фонд је, подсетићу, радио по принципу “загађивач плаћа”. Загађивачи су у Фонд уплаћивали средства, од којих су се касније транспарентно финансирали пројекти из ове области. Наравно, загађивачи су наставили да плаћају, сада директно у буџет, али више нисмо видели за које намене су одлазила прикупљена средства.

Министарство енергетике и заштите животне средине

Ребалансом буџета, који ће се наћи на дневном реду следеће седнице, која почиње 1. јула, опредељено је преко 500.000.000 динара више Министарству енергетике и заштите животне средине, али је утисак да су значајно повећане ставке на чије трошење директан утицај има сама министарка. Рецимо: ставка 414, социјална давања запосленима, за које не знамо ни шта значе, предвиђа повећање за више од 100%: уместо 8.000.000 дин. сада имамо 16.939.000 динара. Или ставка 454, субвенције приватним предузећима: уместо 200.000.000 дин. ребалансом је предвиђено 1.477.020.000 динара. Ове је потпуно невероватно повећање, за које уопште не знамо на који начин ће се распоређивати  средства, сем ако опет немамо подобне приватне фирме.

Агенција за животну средину

Средства предвиђена за Агенцију за животну средину су такође повећана, али на исти начин као и за Министарство, потпуно нетранспарентно. Ставка 414, социјална давања запосленима, повећана  је 2.500%, уместо 300.000 сада имамо 7.500.000 динара. Ставка 422, трошкови путовања, уместо 3.000.000 дин. сада је сума подигнута на 4.550.000 динара. Опет не знамо како ће се трошити. Ставка  424 специјализоване услуге, уместо 4.000.000 динара сада је 28.544.000 динара. То је повећање од 700%. О којим услугама се ради? Ставка 423 услуге по уговору, уместо 500.000 динара ребалансом се сума диже на 6.901.000 динара. То је повећање од 700%.

Уместо до сада скромних средстава ово Министарство сада има значајна средства, само нико више неће моћи да контролише за шта ће се она користити. 

 

Министарство за природне ресурсе

Министарство за природне ресурсе није било те среће. Ребалансом буџета средства су им смањена још 10%. То значи да ће се о националним парковима и заштићеним природним добрима бринути добри Бог и природа сама.

Милица Војић – Марковић, Председница Одбора за заштиту животне средине Народне Скупштине Републике Србије