Rebalans budžeta u oblasti životne sredine

Budžetom za 2013.g. za zaštitu životne sredine, u oba ministrastva, opredeljena su sredstva u vrednosti 0,2% celokupnog budžeta. Bilo je već tada jasno da će se od većine započetih projekata odustati ili će se u njih uložiti minorna sredstva. Uz to, ukinut je Fond za zaštitu životne sredine. Fond je, podsetiću, radio po principu “zagađivač plaća”. Zagađivači su u Fond uplaćivali sredstva, od kojih su se kasnije transparentno finansirali projekti iz ove oblasti. Naravno, zagađivači su nastavili da plaćaju, sada direktno u budžet, ali više nismo videli za koje namene su odlazila prikupljena sredstva.

Ministarstvo energetike i zaštite životne sredine

Rebalansom budžeta, koji će se naći na dnevnom redu sledeće sednice, koja počinje 1. jula, opredeljeno je preko 500.000.000 dinara više Ministarstvu energetike i zaštite životne sredine, ali je utisak da su značajno povećane stavke na čije trošenje direktan uticaj ima sama ministarka. Recimo: stavka 414, socijalna davanja zaposlenima, za koje ne znamo ni šta znače, predviđa povećanje za više od 100%: umesto 8.000.000 din. sada imamo 16.939.000 dinara. Ili stavka 454, subvencije privatnim preduzećima: umesto 200.000.000 din. rebalansom je predviđeno 1.477.020.000 dinara. Ove je potpuno neverovatno povećanje, za koje uopšte ne znamo na koji način će se raspoređivati  sredstva, sem ako opet nemamo podobne privatne firme.

Agencija za životnu sredinu

Sredstva predviđena za Agenciju za životnu sredinu su takođe povećana, ali na isti način kao i za Ministarstvo, potpuno netransparentno. Stavka 414, socijalna davanja zaposlenima, povećana  je 2.500%, umesto 300.000 sada imamo 7.500.000 dinara. Stavka 422, troškovi putovanja, umesto 3.000.000 din. sada je suma podignuta na 4.550.000 dinara. Opet ne znamo kako će se trošiti. Stavka  424 specijalizovane usluge, umesto 4.000.000 dinara sada je 28.544.000 dinara. To je povećanje od 700%. O kojim uslugama se radi? Stavka 423 usluge po ugovoru, umesto 500.000 dinara rebalansom se suma diže na 6.901.000 dinara. To je povećanje od 700%.

Umesto do sada skromnih sredstava ovo Ministarstvo sada ima značajna sredstva, samo niko više neće moći da kontroliše za šta će se ona koristiti. 

 

Ministarstvo za prirodne resurse

Ministarstvo za prirodne resurse nije bilo te sreće. Rebalansom budžeta sredstva su im smanjena još 10%. To znači da će se o nacionalnim parkovima i zaštićenim prirodnim dobrima brinuti dobri Bog i priroda sama.

Milica Vojić – Marković, Predsednica Odbora za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije