REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM “DUBOKO“ UŽICE

Projekat Duboko prvi je projekat u našoj zemlji koji se, uz podršku Vlade Srbije i Evropske unije, realizuje posle usvajanja Nacionalne strategije upravljanja komunalnim otpadom.

Tokom njegovog razvoja korišćena su iskustva i rešenja, kao i standardi i norme najrazvijenijih zemalja Evrope i sveta, a on omogućava ekološki pouzdano sakupljanje, transport, selekciju i odlaganje, odnosno deponovanje komunalnog otpada i značajno poboljšanje procesa upravljanja otpadom na teritoriji gradova Čačak i Užice i Opština Bajina Bašta, Požega, Arilje, Kosjerić, Čajetina, Lučani i Ivanjica, koja u 335 naseljenih mesta na prostoru od 5.300 kvadratnih kilometara ima 350.000 stanovnika.

Reč je o modernoj fabrici i bazi sirovina za brojne industrijske grane, do kojih se dolazi primenom najsavremenijih tehnologija u ovoj oblasti. Sortirani otpad u Centru za sekundarnu selekciju, čija je izgradnja i montaža opreme bila poverena slovenačkom konzorcijumu „DRAVA ATRIK“, balira se po vrstama (papir, karton, PET ambalaža i druge vrste plastike, aliminijum i drugi metali…) i namenjen je ponovnom korišćenju.

Telo deponije sa četiri etaže obloženo je nepropusnim materijalima od strane stručnjaka italijanskog „UNIECO“-a. Svakodnevno se prekriva zaštitnim inertnim slojem, tako da se eliminiše mogućnost njegovog raznošenja i negativnog uticaja na okolinu.

U skladu sa propisima, na prostoru Dubokog redovno se vrši monitoring meteoroloških parametara, površinskih voda, otpadnih voda, podzemnih voda, emisije gasova, pedoloških i geoloških karakteristika zemljišta i meri nivo buke. Svakodnevno uzorkovanje i merenje parametara vrši se u deponijskoj laboratoriji, a u akreditovanoj laboratoriji u određenim vremenskim razmacima, u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada. Svi podaci dobijeni monitoringom dostavljaju se Agenciji za zaštitu životne sredine, po članu 27 Uredbe o odlaganju otpada na deponije, što znači da su u Dubokom preduzete sve preventivne mere zaštite životne sredine. Analize su pokazale da nema negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

duboko 2 600x300

U skladu sa Projektom Duboko, Nacionalnom strategijom upravljanja komunalnim otpadom i Direktivama o otpadu i standardima za zaštitu životne sredine Evropske unije postojećih osam smetlišta u Regiji Duboko biće stavljeno van funkcije i pripremano za rekultivaciju.

Pored edukacije i jačanja svesti kod građana na planu primarne selekcije, odnosno sortiranja otpada na mestu njegovog nastanka, planovi daljeg razvoja ovog projekta vezani su za zacevljenje Turskog potoka i proširenje deponije na njegovu desnu stranu.

Dugoročnija koncepcija razvoja ovog projekta vezana je za gradnju energane na bazi komunalnog otpada, odnosno postrojenja koje bi proizvodilo električnu i toplotnu energiju iz obnovljivih izvora. Otpad će u Dubokom postati jedan od trajnih energetskih izvora, čime će se, kao što je to slučaj u razvijenijim državama, štedeti drugi vidovi energije.

Ukupna vrednost ovog projekta iznosi 15.325.000 evra, a pored kapaciteta u Dubokom obuhvata i osam transfer stanica, Regionalni plan za upravljanje otpadom (odobren od strane resornog ministarstva 2012.), kao i nabavku vozila za transport otpada, koji su u punom pogonu.

Shvatajući njegov značaj, projekat su pomogli Evropska unija (donacija 4,2 miliona evra), Evropska banka za obnovu i razvoj (zajam 5 miliona evra), Fond za zaštitu životne sredine (1.171.000 evra), Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan (194.000 evra), Vlada Kraljevine Švedske preko agencije SIDA (2.280.000 evra) i Francuska Vlada (280.000 evra), a tu je i učešće gradova i opština osnivača (2.200.000 evra).

Izgradnja „Dubokog” trajala je od jula 2008. do avgusta 2011., kada su tretirane prve  tone komunalnog otpada.  Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice (do 5. novembra 2012. godine Regionalna sanitarna deponija „Duboko“ Užice)  sa radom je zvanično krenuo 19. oktobra 2011.

          

          Kontinuirani razvoj “Dubokog” kroz rad na projektima

JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice preko POPOS fonda i Ambasade Japana u Beogradu, odnosno donacije Vlade Japana, od 15. februara ove godine realizuje projekat iz programa “Grassroots Human Security Projects”.

Vrednost donacije je 86.154 evra, a sredstva su namenjena za nabavku kamiona autopodizača, kojim će prikupljeni reciklabilni otpad biti dopreman u Duboko, na liniju za sekundarnu selekciju, i 30 kontejnera od 5m3 i 7m3, koji će biti postavljeni u centralnom delu Užica, Krčagovu, Sevojnu i u Dubokom.

Projekat traje do 15. februara 2013. godine.

primarna selekcija u skolama 1 300x

U okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice i JKP “Komunalac” iz Tuzle sa Regionalnom razvojnom agencijom “Zlatibor” Užice od 1. februara 2013. godine u 28 školskih ustanova realizuju projekat “Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli”. Projekat, čija je ukupna vrednost nešto veća od 313.000 evra, traje 15 meseci, a učešće u njegovoj realizaciji, kao partneri, uzeli su Udruženje nastavnika “Opstanak” iz Užica i “Centar za ekologiju i energiju” iz Tuzle.

Deo projekta vezan za Užice, vredan nešto više od 190.000 evra obuhvata nabavku kamiona autopodizača, namenjenog za transport prikupljenog otpada do Dubokog, nabavku 14 zatvorenih kontejnera (zapremine 5 i 7 m3), koji će, uz saglasnost nadležnih institucija lokalne samouprave i školskih ustanova, biti postavljeni ispred užičkih osnovnih i srednjih škola i četiri vrste posuda namenjenih za sortiranje otpada (papir-karton; PET ambalaža; aluminijumske limenke; biološki (mokri) otpad), koje su tokom maja ove godine postavaljene u unutrašnjosti ovih objekata.

primarna selekcija u skolama 4 600x

JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice učestvovaće i u novom, trećem pozivu Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, kao i u projektu EXCHANGE 4, koji je raspisala Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji.

 Svim ovim projektima biće značajno unapređen sistem upravljanja komunalnim otpadom u Užicu i Regiji Duboko, a cilj im je jačanje saradnje “Dubokog” sa drugim preduzećima, ustanovama i institucijama, kako u Užicu, tako i u Srbiji i susednim zemljama, i jačanje odgovornosti svih građana na polju zaštite životne sredine.

Autor teksta je Dragan Pejić, saradnik za javnu kampanju JKP “DUBOKO” Užice