Regionalni sastanak poslanika Zelene poslaničke grupe

Poslanici neformalne Zelene poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije su ugostili svoje kolege iz Makedonije i Crne Gore tokom dvodnevne posete 16. i 17. maja u cilju razmene ideja i prenošenja dobre prakse.

Poslanici iz Makedonije i Crne Gore koji su bili u poseti, u svojim parlamentima su članovi neformalnih Zelenih poslaničkih grupa, osnovanih po ugledu na grupu koja funkcioniše u Narodnoj skupštini Republike Srbije sada već u 4 sazivu.

Kako je moto grupe da životna sredina ne poznaje političke boje a ni granice, važno je uspostavljanje saradnje poslanika regiona u oblasti zaštite životne sredine i razmenu iskustva u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Prvi dan seminara je bio posvećen razmeni iskustva između poslanika i predstavnika Sekretarijata ZPG sa kolegama iz civilnog sektora koji su u svojim državama inicirali osnivanje grupa.

Drugi dan je bio posvećen tematskim diskusijama u oblastima koje su relevantne za sve i važne u procesu pregovora oko Poglavlja 27. Prvi blok je vodila prof. dr Anđelka Mihajlov i bio  je fokusiran na finansiranje oblasti životne sredine, dok je drugi blok bio posvećen zaštiti prirode sa direktorkom Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, gospođom Biljanom Panjković.

Predavanje Anđelke Mihajlov, kao bivše ministarke i članice pregovaračkog tima je svima bilo izuzetno korisno i interesantno. Istaknuto je da je ceo region Zapadnog Balkana u istoj situaciji, kada je u pitanju zaštita životne sredine, kao i da je jedan od najvećih izazova sa kojima se susreće finansiranje. Politika finansiranja zaštite životne sredine treba da bude integrisana u celokupnu makroekonomsku politiku zemlje, jer je to jedini način da se obezbedi dugoročnost, kontinuitet i sigurnost zaštite životne sredine, rečeno je na sastanku, a pristupanje Evropskoj uniji se može shvatiti samo kao neophodnost da bi se zemlja i region održivo razvili.

Aktivnost je podržana od strane GIZ otvorenog regionalnog fonda za biodiverzitet.