Резултати истраживања “Грађани о животној средини”

Истраживање “Приступ информацијама и учешће у доношењу одлука о животној средини на локалном нивоу” спроведено је путем интернета. Пред вама је део налаза у којима се говори о највећим проблемима грађанки и грађана Србије у области животне средине. Такође смо питали и који су начини информисања о стању животне средине на локалном нивоу. Ови резултати могу да помогну

Остали подаци из истраживања ће се искористити за извештај из сенке Коалиције 27 и креирање стратегије за њихов будући рад.

Грађани Србије у највећем броју виде загађење ваздуха као највећи проблем у области животне средине.

Потребно је системски уредити начин информисања грађана о стању животне средине у локалној заједници. Не смемо дозволити да се о стању животне средине у својој локалној заједници грађани једино информишу путем друштвених мрежа.

Становници руралних средина имају другачије проблеме од оних у урбаним. Ту се пре свега истичу управљање отпадом и загађење земљишта.

Становници из руралних средина очекују да се информације о стању животне средине нађу на налозима на друштвеним мрежама општине или града или у националним медијима.

Млади су забринутији у односу на друге старосне групе за проблеме нестанка биљних и животињских врста као и климатске промене.

О стању животне средине млади се информишу огромном већином преко друштвених мрежа.

Жене у Србији су забринутије за све врсте загађења и имају високу свест о значају очувања шума.

Што се тиче места одакле би волеле да добијају информације о стању животне средине у локалној заједници жене наводе дневну штампу и  веб сајт општине.