Saradnja sa nemačkim GIZ-om na projektu upravljanja otpadom

Na redovnom sastanku Zelene poslaničke grupe, održanom 28. jula, predstavljena je uspostavljena saradnja ZPG i GIZ projekta IMPACT Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama. Sekretarijat je nakon strateškog planiranja ZPG i određivanja tematskih prioriteta, započeo razgovore sa GIZ projektom i mogućnostima zajedničkog rada. Predstavnici GIZ projekta, upoznali su se sa aktivnostima ZPG tokom sastanka sa međunarodnim organizacijama koje je ZPG imala tokom marta.

G. Klaus Šmit, vođa projekta predstavio je osnovne dosadašnje aktivnosti kao i planove za naredni period. U prethodnom periodu IMPACT projekat se najviše fokusirao na pitanje upravljanja otpadom u manjim opštinama u Srbiji i mogućnošću njihovog razvoja kroz adekvatno upravljanje otpadom. Jedno od pitanja bilo je na koji način opštine mogu da se razvijaju, a posebno one opštine koje se nisu uz veće putne kooridore. Predstavnici lokalne administracije uglavnom smatraju da su strani investitori važni za razvoj, međutim to nije uvek realno, a ideja IMPACT projekta je da se iskoriste resursi koji su tradicionalni kao što su poljoprivreda, šumarstvo, a sve u cilju razvoja ekonomskog modela. Imajući u vidu da je otpad stalno prisutan (i poljoprivredni, opštinsku, šumski….), a resursi su organičeni treba iskoristiti iz njih korisne sirovine. Stoga je potrebna ekonomija razvoja tzv. Cirkularna ekonomija koja bi omogućila iskorišćenje otpada. U projekat su uključeni brojni akeri od nadležnih ministarstava, preko predstavnika Stalne konferencije gradova i opština, Privredne komore Srbije i drugih relevantnih stake-holder-a (za više detalja pogledati slajd br. 2 prezentacije).

U prethodnoj fazi projekta, rađena je analiza komunalnog otpada sa Tehničkim fakultetom u Novom Sadu o sastavu otpada, a na osnovu sastava se dalje tretira otpad da li kroz recilažu ili za dobijanje energije ili na neki treći način…. IMPACT projekat se najviše fokusira o fazama prelaska sa upravljanja otpadom na upravljanje resursima. Za prelazak na upravljanje resursima svakako da je inicijalna investicija veća, međutim donosi mnogo više od sanitarne deponije i pukog odlaganja otpada. Iz iskustva projekta je dokazano da je moguće preskočiti korak sanitarne deponje i preći na cirkularnu ekonomiju što već postoji kao koncept u Aleksincu.

Cela prezentacija GIZ IMPACT projekta dostupna je ovde

Valentina Đureta je predstavila je aktivnosti koje će ZPG u narednom periodu realizovati uz podršku GIZ IMPACT projekta, to su seminar koji je posvećen uvodu u cirkularnu ekonomiju, nekoliko predavanja na temu upravljanja otpadom kroz cirkularnu ekonomiju, poseta preduzeću koje je aktivno u ovoj oblasti, blogovi stručnjaka i objavljivanje brošure o osnovnim principima cirkularne ekonomije. Takođe, kroz GIZ projekat omogućeno je da manja delegacija poslanika učestvuje na svetskom sajmu upravljanja otpadom koji će se održati od 6-9. septembra u Belgiji. Nakon konsultacija kolega iz GIZ-a i Sekretarijata, dogovoreno je da će Zelenu poslaničku grupu predstavljati koordinatori kao i narodni poslanik Janko Veselinović.