Sastanak mreže – Usvajanje strategija

Mreža „Zelena stolica“ nastavlja da unapređuje svoje unutrašnje kapacitete. U ponedeljak 27. septembra u prostoru „Kuće ljudskih prava“ održan je sastanak članica mreže. Sastanku su prisustvovali predstavnice i predstavnici 11 članica naše mreže. Sastanak je bio zakazan sa planom usvajanja strategije rada mreže i uspostavljanja nove organizacione strukture mreže. Organizovan je u okviru EKO – SISTEM programa koji podržava rad naše mreže.

Strategija

Na početku je Miloš Đajić predstavio šta je urađeno tokom oktobra 2020 godine kada je mreža organizovala prvi strateški sastanak. Zatim je predstavljeno šta je utrađeno u konsultacijama, sugestije koje su date i koje su aktivnosti planirane. U diskusiji je učestvovalo nekoliko učesnica i učesnika koji su isticali neophodnost dodatnog obrazovanja za donosioce odluka. Sam strateški plan je neophodan da bi se dogovorili o pravcima delovanja mreže kao i o upravljačkoj strukturi.

Članstvo

S obzirom na to da mrežu očekuje osnivanje lokalnih zelenih stolica i uključivanju novih članica otvoreno je pitanje članstva u mreži. Ako se prisetimo mreža “Zelena stolica” je na početku bila otvorena za sve zainteresovane. Sada je na predlog Građanske čitaonice „Evropa“ dogovoreno je da bi bilo dobro uvesti tri nivoa članstva punopravno – za one članice koje žele aktivno da učestvuju, pridruženo – za one koje su tu ali nisu trenutno raspoložene ili nemaju kapaciteta za zajednički rad i posmatračko – za one koji žele da budu informisani o radu mreže.

 

Komunikacija

U drugom delu sastanaka govorili smo o povećanju vidljivosti naše mreže kao i načinima za njenu promociju. Objašnjena je uloga web sajta, kao i ideja oko zelenog biltena. Zeleni bilten predstavljaće informator koji će obuhvatiti tri vrste informacija: vesti iz sektora, vesti iz mreže i EKO-SISTEM program. Na ovaj način će članice mreže moći široj publici da predstave aktivnosti svojih organizacija. Dogovoreno je da bi budući koordinacioni tim bio zadužen za komunikaciju stavova mreže. Do stavova bi se dolazilo putem konsultacija članica mreže ali u ograničenom vremenskom roku da bi saopštenja i stavovi bili relaevantni.

Rukovođenje

Sastanak je završen sa dogovorom oko rukovođenja mrežom. Predloženo je da koordinacioni tim ima pet članova i članica. Njega bi činili predstavnici Cenra modernih veština, Fondacije BFPE za odgovorno društvo, Centra za unapređenje životne sredine i dve članice koje bi se rotirale na 6 meseci. Na ovaj način je zaključeno da bi mreža imala potrebnu efikasnost, neophodnu dozu učešća i odgovornosti članica kao i jasniju strukturu rukovođenja.

EKO – SISTEM program

u ime rukovodstva EKO-SISTEM programa sastanku je prisustvovala Tijana Ljubenović koja je tom prilokom predstavila EKO-SISTEM program. EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode MIS uz podršku Švedske. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Zelena stolica je jedna od dvanaest mreža korisnica ovog programa.