Sastanak poslanika i poslanica sa predstavnicima SKGO

Zelena poslanička grupa (ZPG) održala je 5. marta sastanak sa Odborom za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) na temu upravljanja otpadom. Skup je održan u Zelenom salonu Narodne skupštine Republike Srbije.

Sastanak je počeo obraćanjima predstavnika Sekretarijata ZPG, kao i koordinatorke ZPG Dubravke Filipovski. Nakon nje skupu se obratio Đorđe Stančić, generalni sekretar SKGO. On je predstavio Stalnu konferenciju njenu misiju i istorijat. Takođe je pojasnio strukturu SKGO i nadležnosti Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije. U ime ovog Odbora učesnicima se obratio i Predrag Rojević, predsednik opštine Vrbas i predsednik Odbora. On je govorio o problemima opštine Vrbas i generalno lokalnih samouprava u Srbiji. Istakao je divlja smetlišta kao veliki problem. Niska svest građana i neadekvatne kazne su takođe problem.

Nakon uvodnih obraćanja predstavnika SKGO, ali i koordinatorke ZPG Dubravke Filipovski, usledilo je predavanje Kristine Cvejanov, na temu „Upravljanje otpadom u Srbiji”. Gospođa Cvejanov istakla je da je ključni problem u zaštiti životne sredine u Srbiji veliki nedostatak ljudskih kapaciteta. Navela je da u 2019. godini, od ukupno 816 očišćenih lokacija divljih deponija, na 746 lokacija se ponovo vratilo deponovanje otpada, što ukazuje na potrebu izmene načina upravljanja otpadom u lokalnim samoupravama i rigorozniju primenu zakona. Ona je takođe je ukazala ne problem u metodologiji prikupljanja podataka, jer u upravljanju otpadom podaci su sve. Zvanični podaci o otpadu nisu tačni jer mnoge lokalne samouprave ne dostavljaju podatke već procene. 98 odsto otpada u Srbiji se odlaže na deponije jer je to najjeftiniji vid upravljanja otpadom. Po standardima upravo deponovanje treba da učestvuje sa najmanjim procentom u hijerarhiji upravljanja otpadom (prevencija – smanjenje – eko dizajn – ponovna upotreba- recikliranje – kompostiranje – enegetsko iskorišćavanje – deponovanje ).

Skrenula je pažlju članicama i članovima ZPG  i na to da postoje problemi sa tokovima opasnog otpada u Srbiji i da po podacima Agencije za zaštitu životne sredine određene količine otpada nema u bazama što znači da se on negde lageruje mimo Zakona. Podsetila je da su u Srbiji postojale četiri fabrike za reciklažu pet amnbalaže a 3 od njih su zatvorene.

Gospođa Jana Pavlović, savetnica za životnu sredinu i sekretarka Odbora SKGO predstavila je članovima i članicama ZPG program i plan aktivnosti Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije SKGO. Ona se osvrnula na strateške pravce delovanja odbora, akcioni plan za 2021. godinu. Predložila je i i moguće teme za saradnju ZPG i SKGO.

Na kraju sastanka je otvorena diskusija. Veliki broj članova i članica je komentarisao predavanje kao i predloge o saradnji između SKGO i ZPG.

Narodni poslanici i poslanice koji su prisustvovali sastanku:

Bojan Torbica, Branimir Jovanović, Bratimir Vasiljević, Vesna Ivković, Vesna Krišanov, Vesna Nedović, Vladimir Grahovac, Gojko Palalić, Dubravka Filipovski, Žarko Bogatinović, Jasmina Karanac, Ljubiša Stojmirović, Milija Miletić, Muamer Bačevac, Nataša Jovanović, Nevena Veinović, Nenad Krstić, Samira Ćosić, Sanja Jefić Branković, Danijela Veljović i Tomislav Janković