Седми Еко форум “Заштићена природна добра Београда”

Седми Еко форум “Заштићена природна добра Београда” одржан је 28. маја 2013. године у просторијама Завода за заштиту шрироде Србије, у организацији Београдске еко асоцијације.
Тема је овај пут била „Одрживи и еко-туризам заштићених подручја Београда“. У раду Форума, поред Завода као домаћина, учествовали су представници ресорних министарстава, представници цивилног сектора као и млади чланови ових организација.

Присутне су у уводном делу поздравили Др. Срђан Белиј, државни секретар Министрарства рударства, природних ресурса и просторног планирања као и Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе. Присутнима се такође обратио и републички посланик Иван Карић који је присутнима представио рад Скупштинског одбора за заштиту животне средине и Неформалне зелене посланичке групе и упутио претставнике цивилног сектора да користе механизам „Зелене столице“ и својим учешћем допринесу доношењу бољих законских решења.
Уводну презентације: „Екотуристички потенцијали заштићених подручја на територији Републике Србије“, одржала је Данијела Цветковић са Факултета за примењену екологију Футура. Затим је Слађана Ђорђевић такође са истог факултета присутнима говорила о Концептима и моделима одрживог туризма и о Екотуризму у заштићеним подручјима града Београда.

Више о овоме погледајте овде.