Sednica Odbora za zaštitu životne sredine – predstavljanje prioriteta novoosnovanog Ministarstva za zaštitu životne sredine

Sednica Odbora za zaštitu životne sredine sazvana je povodom uspostavljanja zasebnog Ministarstva za zaštitu životne sredine i dolaska nadležnog ministra da narodnim poslanicima, članovima odbora predstavi prioritete u svom budućem radu. Sednici su prisustvovale i predstavnice koordinacionog tima mehanizma „Zelena stolica”.

Predsednik Odbora g. Branislav Blažić rekao je da je veliki korak i uspeh svih, poslanika, civilnog sektora i zainteresovanih strana, što je u ovom sazivu Vlade formirano zasebno Ministarsvo za zaštitu životne sredine. Naglasio je da će biti puno posla u ovom oblasti, a da će Ministarstvo uvek imati partnera u Odboru.

IMG_20170717_110802

Ministar Goran Trivan je na početku pozdravio poslanike i predstavnice mehanizma „Zelena stolica”, zahvalio se podršci za osnivanjem zasebnog Ministarstva, kao i dodao da je veoma dugo u ovoj oblasti. Prvi prioritet će biti formiranje tima i adekvtan izbor saradnika na čemu će veoma insistirati, a ocenio je da je u prethodnom periodu administrativni momenat bio prepreka za ozbiljniji napredak u oblasti.

Naglasio je da pitanje životne sredine nije pitanje politike, već pitanje kulture i pitanje budućnosti ne samo nas već i naše dece. Dodao je da Srbija ima puno ekoloških problema, a da će tokom njegovog mandata prioritet biti otpad, otpadne vode, remedijacija zemljišta i pošumljavanje bez kog se nijedan ključni problem, a tu spadaju i klimatske promene, neće moći rešiti. Da bi Ministarstvo bilo moderno i funkcionalno nedostaju mu svakako sektori za šume i vode, ali da svakako očekujemo saradnju sa drugim sektorima u Vladi, dodao je g. Trivan.

U svom radu osloniće se na i očekuje podršku i pomoć od ne samo lokalnih samouprava i nadležnog Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, već i od organizacija civilnog društva, Privredne komore Srbije i svakako Stalne konferencije gradova i opština. Govoreći o problemima sa kojima se suočavamo na lokalnom nivou kao primer je naveo pitanja regionalnih deponija za koje regioni nemaju dovoljno sredstava, a često ni adekvatne podrške, međutim u narednom periodu može se očekivati veće angažovanje Ministarstva u rešavanju ovog problema. Kao primer naveo je grad Beograd gde je za rešavanje pitanja adekvatnog upravljanja otpadom potrebno oko 300 miliona evra, navodeći da se manji gradovi i opštine imaju probleme u realizaciji projekata koji su ovog finansijskog obima. Jedan od ciljeva, kako je naveo, biće praćenje koje su to oblasti u kojima se može dobiti podrška iz EU fondova kako bi se aktivnosti usmerile u tom pravcu. Takođe, najavio je veću podršku Ministarstva opštinama u pripremi projekata i naglasio je da će prve dve godine mandata svakako biti posvećene pripremi projekata.

IMG_20170717_110352

Finansijske izmene pre svega u budžetskom sistemu kako bi „zeleni dinar” bio potrošen upravo na oblast zaštite životne sredine biće jedan od najvažnijih prioriteta rada. Ministar je izrazio uverenje da će biti uspešan u razgovorima sa ministrom finansija, a da podršku već ima i od strane evropskih zvaničnika koji su i ranije skretali pažnju da se ova sredstva moraju namenski trošiti.

Nakon izlaganja ministra usledila je diskusija sa članovima Odbora. Narodni poslanik Dejan Nikolić, naveo je da je Odbor za zaštitu životne sredine jedan od retkih gde se poslanici bave baš temom Odbora i to bez političke obojenosti i podela na predstavnike pozicije i opozicije, kao i da očekuje intenzivnu saradnju u daljem radu.

Narodni poslanik Predrag Jelenković je izneo da je stanje životne sredine na jugu Srbije katastrofalno, kao i da u lokalnim samouprava ova tema institucionalno nije pokrivena. Kao primer je naveo grad Niš gde je posle 15 godina uspostavljen Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Ministru je predložio da ukoliko ne postoji mogućnost da u svakoj opštini postoji poseban Sekretarijat koji bi bio zadužen za pitanja životne sredine, postoji osoba koja bi bila zadužena za ovu oblast.

Narodna poslanica Nada Lazić je izrazila zadovoljstvo što je na čelu Ministarstva osoba koja ima profesionalno iskustvo u oblasti. Dodala je da se ne sme smetnuti sa uma da je ovo oblast u kojoj postoji veliki prostor za zapošljavanje i da se nada da će u svom radu ministar biti fokusiran i taj segment. Takođe, apelovala je da se aktivno radi na tome da Fond za zaštitu životne sredine bude institucionalno nezavistan, jer neke procene pokazuju da se godišnje oko 7 milijardi dinara ne vrati u oblast životne sredine već budu preusmereni na druge budžetske linije i izrazila nadu da će se prestati sa štednjom u oblasti zaštite životne sredine.

Narodni poslanik Žarko Bogosavljević, zamenik člana Odbora je ukratko predstavio situaciju u ovoj oblasti u gradu Leskovcu i jablaničkom okrugu.

Narodna poslanica Ivana Nikolić je dodala da je potrebno raditi na lokalu na kapacitetima, a posebno kada su u pitanju inspekcijski poslovi.

Predsednik Odbora je dao reč predstavnicima civilnog društva, Tanji Petrović koja je deo koordinacionig tima mehanizma „Zelena stolica”, koja je izrazila zadovoljstvo da je prethodno zagovaranje i zajednički uspeh kako samog Odbora tako i predstavnika civilnog sektora urodilo plodom i da sada Srbija ima zasebno Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Naglasila je da ohrabruje najava borbe za veća sredstva u ovoj oblasti i za veći Fond za zaštitu životne sredine. Ukratko je ministru predstavila mehanizam učesća civilnog sektora u radu skupštinskog Odbora, trenutno jedinog zvaničnog funkcionalnog mehanizma saradnje u kom postoji kultura dijaloga i saradnje.

G. Blažić je dodao da je Odbor u prethodnom periodu bio veoma aktivan kroz organizaciju serije javnih slušanja i ministru obećao sve podatke koju su tom prilikom sakupljeni uz nadu da će mu pomoći u radu.

Ministar Trivan je na kraju naglasio da je neophodna javnost informacija da građani moraju biti obavešteni o stanju životne sredine jer ih se direktno tiče, da će u radu blisko sarađivati sa civilnim sektorom. Da je veoma važno razumeti da ne moramo u svemu da se složimo, ali da moramo uvek da se čujemo.