Семинар Зелене посланичке групе

Од петка, 27. фебруара до суботе 28. фебруара одржан је први семинар за посланике и посланице Зелене посланичке групе у овом сазиву.  Део семинара је био посвећен стратешком планирању групе, односно договору око циљева и начина рада, а део уводу у преговоре са Европском унијом на тему животне средине, односно поглавље 27.

Посланици и посланице ЗПГ су се договорили да ће се у свом раду највише фокусирати на:

–    јачање еколошке свести посланика/ца и јавности и борба за здраво окружење ван Народне скупштине

–   подизање свести посланика/ца и јавности о важности теме заштите животне средине и утицај на извршну власт да решавање проблема из ове области буде приоритет

ocekivanja poslanici

Када је у питању организација рада групе, разговарано је о предлозима за координацију ЗПГ, али и обавезама које би посланици/це имали у процесу. Група тренутно броји 28 чланова. Предложени модел подразумева да три посланика/це из различитих странака (двоје из позиције и један из опозиције) координирају радом групе у трајању од 6 месеци узимајући у обзир равноправну заступљеност оба пола. Обавезе коориднационог тима укључују: заказивање састанака групе и заказивање сале са секретаријатом Скупштине, предлагање и коориднација активности, спровођење акционог плана, састанке са спољним актерима, одлучивање о томе ко се обраћа јавности, али кључно је да се позивају сви чланови/ице групе да својим присуством подрже, прави белешку о састанку и шаље је свим члановима ЗПГ. Координационом тиму у овом помажу Центар модерних вештина и Београдски фонд за политичку изузетност.

Посланици су дефинисали неколико општих и тематских приоритета за будући рад, излистали циљеве и предложили активности. Обзиром да нису сви чланови и чланице присуствовали семинару, предложено је да се организује састанак на коме би предлог био детаљно представљен и након евентуалне дискусије усвојен.

У другом делу семинара, Тања Петровић из Младих истраживача Србије је представила преговарачки процес са ЕУ, шта све обухвата поглавље 27 и тренутну ситуацију у којој се наша земља налази. Сви су се сложили да ће улога ЗПГ овде бити веома велика и значајна с обзиром на комплексност процеса.