Snaga promene za zelenu budućnost

Mreža organizacija „Zelena stolica“ i ove godine nastavlja svoje učešće u EKO-SISTEM programu podrške. Ovaj program je pokrenut sa ciljem unapređenja zaštite životne sredine u Srbiji u okviru sprovođenja pregovaračke platforme za poglavlje 27. U okviru četvrtog ciklusa podrške, program će podržavati deset mreža organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine. Među njima je naša mreža “Zelena stolica”

Centar modernih veština (CMV) biće i ovoga puta koordinator ovog značajnog projekta. Projekat “Snaga promene za zelenu budućnost” će se realizovati u saradnji sa partnerima: Fondacijom BFPE za odgovorno društvo, Ambasadorima održivog razvoja i zaštite životne sredine, kao i ARHUS centrom Novi Sad. Projekat je namenjen mladima, donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, članicama mreže i svim građankama i građanima.

Jedan od ključnih ciljeva projekta je ponovno uspostavljanje praćenja rada Odbora za zaštitu životne sredine u novom sazivu Narodne Skupštine. Kroz istraživanje mišljenja mladih, radićemo na tome da njihov glas bude još snažnije prisutan u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Posebna pažnja će biti posvećena unapređenju rodne ravnopravnosti, kroz osnaživanje članica mreže.

Takođe, unapredićemo „Zeleni Bilten“, dvonedeljno glasilo mreže Zelena stolica, koje će pružati najnovije informacije o aktivnostima, događajima i inicijativama u oblasti zaštite životne sredine.

Prošle godine, u okviru EKO-SISTEM programa, postignuti su značajni rezultati. Organizovane su brojne edukativne radionice, koje su imale za cilj podizanje svesti problemima klimatskih promena, zaštite prirode i promociju održivih praksi. Takođe, pokrenute su inicijative za uvođenje mera u jedinicama lokalnih samouprava za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Projekat će uključivati i seriju javnih sastanaka i konsultacija sa građanima, kako bi se osiguralo da svi imaju priliku da doprinesu stvaranju boljeg okruženja. Naša misija je da se glas građana čuje i da se njihove potrebe i ideje uzmu u obzir pri donošenju odluka koje utiču na zaštitu životne sredine.

EKO-SISTEM program

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode MIS uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje četiri godine.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže našim naporima i doprinesu izgradnji održive budućnosti za sve.