Šta smo naučili – povezivanje rodne ravnopravnosti i životne sredine

U Beogradu je 16. i 17. decembra održana evaluaciona radionica za predstavnike i prestavnice svih mreža koje su učestvovale u EKO-SISTEM programu. Na ovoj radionici je tema bila predstavljanje aktivnosti koje se bave rodnom ravnopravnošću i životnom sredinom. Kao što ste već upoznati to je bila jedna od važnih komponentni ovog oprograma.

Prezentacije

Svaka mreža je imala priliku da u okviru 5-7 minuta predstavi svoje aktivnosti. Imali smo priliku da se upoznamo sa interesannim spektrom aktivnosti drugih mreža.  U prezentovane aktivnosti zalaganja mreže Zelena stolica su se dobro uklopile.  Mi smo predstavili naša dva seminara na kojima smo radili. Jedan je bio namenjen članicama mreže a drugi predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava. Ovim prezentacijama prisustvovali su i predstavnici Ambasade Švedske. 

Radionica

Zorica Skakun koja zajedno sa Zoranom Antonijević ekspertski pomaže na realizaciji aktivnosti na temu rodne ravnopravnosti u okviru EKO-SISTEM programa je vodila radionicu. Ona je na početku zadala nekoliko zadataka podelivši učesnike i učesnice u grupe. Prvi je bio taj da vidimo šta su naučene lekcije, šta smo dobro radili i na čemu još treba da radimo. Zanimljive su bile povratne informacije na zadatu vežbu jer se videlo da za razliku od prvog zajedničkog seminara ima napretka među predstavnicima mreža. U okviru diskusije prezentovano je mnogo zanimljivih primera kao i ideja za buduće aktivnosti. Ključno je da je neophodno da se podaci, materijali, iskustvo i znanje objedine da bi mogli da se koriste i na dalje.

Drugog dana smo se bavili budućim projektima pa smo govorili o unutrašnjoj strukturi mreža, publikacijama i deljenjem znanja, analizom sektorskih politika i prikupnjljanjem podataka.

Eksterna evaluacija

Na kraju seminara je razgovarano sa eksternom evaluatorkom Nedom Stanković o samom programu. Svaka mreža je prezentovala svoja zapažanja o samom projektu, reakciji ciljnih grupa kao i najvećim izazovima sa kojima smo se susreli. Pričali smo i o primerima dobre prakse ali i onome što nije realizovano kako smo zamislili. Vrlo zanimljivi uvidi vodećih organizacija na programu koje oslikacaju trenutno stanje i položaj civilnog sektora u Srbiji.

EKO – SISTEM program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: “Podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji sprovode MIS uz podršku Švedske. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Zelena stolica je jedna od dvanaest mreža korisnica ovog programa.