Svetski kongres upravljanja otpadom ISWA

Neformalna Zelena poslanička grupa (ZPG) uspostavila je saradnju sa nemačkim GIZ projektom IMPACT  – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama.  Ova saradnja će nam omogućiti da u narednom periodu realizujemo seminar posvećen uvodu u cirkularnu ekonomiju, nekoliko stručnih predavanja, posetu preduzeću koje je aktivno u ovoj oblasti, objaviti blogove stručnjaka, kao i brošure o osnovnim principima cirkularne ekonomije.

image-32a4307db8d79445d32a226ec2fc2d59908957b1283094cad8530ca7146f7b80-V

Janko, Mirjana i Nada

Prva aktivnost koju ćemo zajednički realizovati je učešće poslanika i poslanica, članova ZPG na Svetskom kongresu ISWA 2015.  Na ovom kongresu će se okupiti akteri iz oblasti upravljanja otpadom iz celog sveta te će naši članovi/ice imati priliku da se upoznaju sa načinima kako se u drugim zemljama upravlja otpadom i kakos e pokreće cirkularna ekonomija. Međunarodna asocijacija čvrstog otpada (ISWA) će tokom kongresa okupiti preko 1.300 stručnjaka/kinja, profesionalaca/ki, predstavnika/ca akademske zajednice i donosilaca odluka aktivnih u oblasti upravljanja otpadom.

 

image-87d4efdae0e981078634fc28463a3257fb6a7edbeab5f8d0c5dd8bcff1fdcfac-V

 

ISWA 2015 održaće se od 7-9. septembra u Antverpenu, Belgija. Delegaciju Zelene poslaničke grupe čine narodni posalnici i poslanice Mirjana Đoković, Janko Veselinović, Nada Lazić, Nebojša Tatomir, kao i predstavnici GIZ IMPACT projekta i u ime Sekretarijata ZPG Valentina Đureta.

Detaljan program Kongresa možete preuzeti ovde.

image-f0e616b6b1a972aa02911201cb825b239c3b465c28b029d71843b6c54517fe45-V