Tag Archive: protektiranje

Novi život starih guma

29 januara, 2019 1:25 pm Published by

Autorka: Jasmina Karanac, narodna poslanica i članica ZPG   Neadekvatno i nekontrolisano postupanje sa otpadom...