U susret korišćenju obnovljivih izvora energije

Kada je u pitanju zaštita životne sredine kroz afirmaciju korišćenja obnovljivih izvora energije februar i mart 2013. godine u Srbiji bili su radni. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Međunarodna finansijska korporacija – IFC, u saradnji sa PKS (Privredna komora Srbije), organizovali su skup o unapređenju regulatornog okvira i mogućnostima finansiranja projekata obnovljivih izvora energije
Nove investicije u projekte obnovljivih izvora energije neophodne su kako bi se osigurala održivost domaćeg energetskog sektora, pospešio ekonomski rast i kako bi Srbija ispunila međunarodne obaveze koje je preuzela kao jedna od potpisnica Sporazuma o osnivanju Energetske zajednice. Više o ovom skupu pogledajte ovde.

Pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović najavio je da će od početka aprila biti urađen Regulatorni i institucionalni okvir za ulaganja u obnovljive izvore energije do 2020. godine.
Srbija bi trebalo da izgradi 1.092 megavata novih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, navodi se u predlogu nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije. Više  o tome pogledajte ovde.

Prema predlogu akcionog plana učešće obnovljivih izvora u sektoru električne energije trebalo bi da se poveća sa sadašnjih 29% na 37% do 2020. godine.

Srbija u narednih sedam godina može očekivati najmanje oko dve milijarde evra investicija u obnovljive izvore energije, zahvaljujući podsticajnom regulativnom okviru i spremnosti države da afirmiše tu vrstu energije, takođe je jedna od izjava Trifunovića.

Ulaganja će doprineti upošljavanju domaćih kompanija, povećanju zaposlenosti, ravnomernijem regionalnom razvoju i boljoj ekološkoj situaciji u Srbiji.
Za sada, potrošači u Srbiji na računima za struju koje će dobiti u martu, prvi put imaju obavezu da plate naknadu za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije. Ta naknada, koja će iznositi 0,044 dinara po kilovat-času, biće iskazana kao posebna stavka na računu za struju, i zavisiće od ukupne potrošnje a taj novac biće uplaćivan na poseban žiro račun namenjen investitorima koji ulažu u obnovljive izvore energiju u Srbiji. Više  o tome pogledajte ovde.
Dok čekamo izradu Regulatornog okvira u mesecu koji je pred nama biće održan Drugi međunarodni sajam obnovljivih izvora energije “Solar-therm-biomasa 2013”. Ovaj sajam održaće se od 10. do 12. aprila u Novom Sadu. Organizator sajma je beogradska kompanija ICM international.

*Naslovna fotografija preuzeta je sa veb stranice www.ekokuce.com