Управљање опасним отпадом у Републици Србији

Европски покрет у Србији, организовао је крајем јануара јавну расправу поводом представљања новог предлога за јавну практичну политику Истраживачког форума под називом „Управљање опасним отпадом у Србији”, аутора Милоша Катића, Зорице Исоски и Драгољуба Тодића.

Дискусија је била посвећена разматрању закључака и препорука које се тичу изградње постројења за третман опасног отпада у Србији, као и разлозима због којих најшира јавност у Србији има негативан став према иницијативама које се тичу третирања опасног отпада. Скупу су, осим чланова и чланица Истраживачког форума, присуствовали и представници надлежних републичких и покрајинских институција, организација цивилног друштва, привредних субјеката, медија, академске и заинтересоване јавности.

naslovna

Целокупан извештај са јавне расправе можете да прочитате ОВДЕ.

Истраживачки форум је позвао све заинтересоване да овај рад проследе својим колигинициама и колегама.  Такође, уколико имате усмене или писане коментаре, сугестије и утиске о овој анализи молимо Вас да нам их пошаљете на e mail: jelena.ribac@emins.org