Загађење ваздуха у Србији

У организацији неформалног секретаријата ЗПГ, у понедељак, 10. маја 2021. године, одржан је састанак Зелене посланичке групе (ЗПГ) на ком је присутнима предавање о стању ваздуха у Србији одржао Владимир Ђурђевић са Физичког факултета и Института за метеорологију. Посланици су били веома заинтересовани да чују информације о ПМ честицама (PM10, PM2.5)  и осталим највећим загађивачима (NOx, SOx, CO2), а говорило се и о статистици стања ваздуха у Србији у односу на земље ЕУ. Такође су представљени подаци о томе како тренутно стање загађења утиче на очекивану дужину века становништва. Професор Ђурђевић је затим говорио о томе на који начин је могуће планирати смањење емисије штетних материја, као и који су најугроженији градови у Србији. Када кажемо најугроженији то се односи на градове који имају прекорачење дозвољених вредностивећи број дана од прописане границе на 35 дана годишње.  У питању је 8 градова од којих су најугроженији Нови Пазар и Ваљево.

Праћењем презентације, поланици су могли да се упознају и са аспектом климатских промена услед загађења поређењем стања са краја XIX века и тога како је данас. Посебан осврт је био усмерен на термоелектране и европски план да се у наредних 10 година производња електричне енергије преумери на обновљиве изворе. Остају питања како би Србија могла да планове које доноси спроводи брже и колико средстава би било потребно уложити да би се ишло у корак с ЕУ по питањима активне бриге о квалитету ваздуха.

Посланици су показали веома велику заинтересованост по питању начина на који би могли да утичу на стање и подстакну институционално и системско решавање проблема из области загађења.

Састанку су присуствовали народни посланици: Борис Бурсаћ, Босиљка Срдић, Бранимир Јовановић, др Весна Ивковић, Весна Кришанов, Владимир Граховац, Гојко Палалић, Дубравка Филиповски, Жарко Богатиновић, Зоран Бојанић, проф. Др Љубиша Стојмировић, Милија Милетић, др Муамер Бачевац, Невена Веиновић, Невена Костадинова, Весна Недовић, Ненад Крстић, Ненад Митровић, Оља Петровић, Сања Јефић Бранковић и Славиша Булатовић.