Zašto je važno imati dobar Zakon o javnom informisanju i medijima

Predlog zakona o javnom informisanju i medijima trebalo bi da se tokom maja meseca nađe u skupštinskoj proceduri. S obzirom da smatramo da je oblast zaštite životne sredine posebno osetljiva na osnovne postulate informisanja kao što su istinitost, blagovremenost, verodostojnost i potpunost informacije kao što se kaže u Članu 2. Nacrta zakona o javnom informisanju i medijima stavljamo vam na uvid pomenuti nacrt. Mediji su ti koji široj javnosti omogućavaju da se upozna sa procesima koji se odvijaju u svim oblastima našeg društva i oni su spona između događaja/procesa i javnosti.

Izdvajamo nekoliko uvodnih članova koji ilustruju važnost o kojoj govorimo:

 

I  UVODNE ODREDBE 

Javno informisanje i mediji 

Član 1.

Javno informisanje ostvaruje se putem medija.

Cilj zakonskog regulisanja 

Član 2.

Pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, stavova i mišljenja putem medija u cilju unapređivanja vrednosti demokratskog društva, sprečavanja sukoba i očuvanja mira, istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja i omogućavanja slobodnog razvoja ličnosti.

II NAČELA JAVNOG INFORMISANJA 

Informisanje o stvarima od interesa za javnost

Član 5.

(1)Mediji objavljuju informacije, stavove i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdani interes da zna, bez obzira na način pribavljanja informacija, u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) Svako ima pravo da bude obavešten o stvarima  od interesa za javnost.

 

Ukoliko uzmemo u obzir i Arhusku konvenciju čiji je Republika Srbija potpisnik dolazimo do prave dimenzije važnosti postojanja valjanog zakona o informisanju i medijima.

Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima možete preuzeti ovde.