Зелена књига – Оквир климатске и енергетске политике 2030

Европска комисија усвојила је Зелену књигу о Оквиру климатске и енергетске политике 2030 и позвала чланице Европске уније, институције и заинтересоване актере да учествују у јавним консултацијама о новим циљевима у борби са климатским променама и енергетици. Нови оквир треба да допринесе даљем смањењу емисије гасова који изазивају ефекте стаклене баште, обезбеђењу сигурних испорука енергије и привредном расту, конкурентности и запошљавању кроз примену високе технологије и ефикасније трошење.

Ставови из јавних консултација, које ће трајати до 2. јула, послужиће Комисији да припреми конкретне предлоге за Оквир 2030 који треба да буде готов до краја ове године.

Израда Оквира за климатску и енергетску политику ЕУ до 2030. године неопходна је како би се обезбедила извесност, смањили регулаторни ризици за улагаче и мобилисала потребна средства, подстакло напредовање ка конкурентнијој економији и сигурном енергетском систему, као и поставили амбициозни циљеви у ЕУ за смањење емисије гасова који изазивају ефекте стаклене баште с обзиром на нови међународни споразум о климатским променама предвиђен за 2015. годину.

Комисија је истакла да ће Оквир 2030 бити заснован на искуству и лекцијама наученим из Оквира 2020. Такође ће се у изради Оквира 2030 узети у обзир дугорочне перспективе зацртане у Мапи пута ка конкурентној економији која емитује мало угљеника 2050, коју је Комисија донела 2011. године, као и Енергетској мапи пута 2050 и Белој књизи за транспорт. Више о овим документима погледати овде.

Код утврђивања циљева за 2030. годину водиће се рачуна о променама у економији али и развоју нове технологије која ће за резултат имати производњу енергије из нових извора и напретку на пољу истраживања.

“Зелена књига” поставља низ питања, укључујући о типу и нивоу климатских и енергетских пројекција за 2030, затим како постићи кохерентност између различитих политичких инструмената и како да енергетски систем у највећој мери допринесе конкурентности ЕУ.

Више о овоме прочитајте на веб страници www.euractiv.rs