ZELENA POSLANIČKA GRUPA NASTAVLJA SA RADOM I U NOVOM SKUPŠTINSKOM SAZIVU

Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost Vas pozivaju na predstavljanje novog sastava i promociju ponovnog početka rada zelene poslaničke grupe.

Predstavljanje poslanika i poslanica koji će u ovom sazivu Narodne Skupštine Republike Srbije biti članovi i članice neformalne zelene poslaničke grupe biće održano u Medija centru, u sredu, 30. januara u 12:00h.

Naša zajednička želja da teme zaštite životne sredine i održivog razvoja dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja razlog je za nastavak rada zelene poslaničke grupe.

Ovom prilikom biće promovisan i web sajt zelenidijalog.rs koji će biti pušten u rad sa ciljem da postane centralno mesto na kome će poslanici i poslanice kroz dijalog sa svim zainteresovanim stranama razmenjivati informacije, inicijative i dobru zelenu energiju.

Cilj je podstaći bolju saradnju sa civilnim sektorom i <b>kvalitetan dijalog koji će rezultirati kvalitetnijim zakonodavstvom u oblasti održivog razvoja.

Neformalnu zelenu poslaničku grupu čine poslanice i poslanici posvećeni temama zaštite životne sredine. Članstvo u neformalnoj zelenoj poslaničkoj grupi je dobrovoljno i njučine poslanice i poslanici iz različitih parlamentarnih političkih stranaka. Njenim radom želimo da istaknemo da oblast životne sredine ne poznaje političke boje i granice. Trenutan broj članova i članica je 15, a verujemo da će on stalno rasti.

Rad u poslaničkoj grupi će poslanicima i poslanicama omogućiti da:

  • unaprede svoja znanja iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja,
  • se povežu sa svojim kolegama poslanicima, stručnjacima i aktivistima iz regiona,
  • budu vidljiviji u javnosti
  • se povežu sa organizacijama civilnog društva aktivnim u zaštiti životne sredine.

Neformalna zelena poslanička grupa će aktivno raditi na usklađivanju propisa Republike Srbije sa evropskim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine.

Ova faza aktivnosti neformalne Zelene poslaničke grupe sprovodi se uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju.