Zelena stolica i u SO Odžaci

Odbornici Skupštine opštine Odžaci usvojili su Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine.

Uloga Saveta je da predlaže mere za unapređenje životne sredine.

Ovo radno telo, koje u mnogim sredinama nazivaju “Zeleni savet” imaće ukupno pet članova koje će imenovati Skupština opštine Odžaci na period od četiri godine.

Dva člana će predložiti lokalna samouprava dok će tri člana predložiti udruženja građana koja se bave očuvanjem životne sredine: ekolozi, lovci, ribolovci i pčelari.

Zeleni savet će davati svoje predloge a odbornici SO Odžaci donose konačnu odluku. U SO Odžaci je svoje mesto dobila i “Zelena stolica” i na taj način ekolozi su dobili mogućnost da učestvuju u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine kao predstavnici nevladinog sektora.

Jedan od zadataka “Zelenog saveta” biće da se što pre otvori linija “Zeleni telefon” putem kojeg će građani dostavljati informacije o pojavama koje ugrožavaju životnu sredinu na teritoriji opštine Odžaci.

Ekološki pokreta Odžaka je uputio saopštenje za javnost povodom usvajanja dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije koje možete pogledati ovde.