Zelena stolica prepoznata kao primer dobre prakse u istraživanju Otvorenog parlamenta

Inicijativa Otvoreni parlament sprovela je istraživanje KA BOLJIM ZAKONIMA – Unapređenje rada odbora Narodne skupštine Republike Srbije u cilju analize načina funkcionisanja odbora u Narodnoj skupsštini Republike Srbije (Narodnoj skupštini), njihovog političkog uticaja i ograničenja sa kojima se suočavaju u svom radu.

Važan element istraživanja jeste i analiza mehanizama kojima se omogućava učešće građana u radu odbora Narodne skupštine. U ovom segmentu posebno je, kao primer dobre prakse, predstavljen naš mehanizam Zelena stolica koji funkcioniše u okviru Odbora za zaštitu životne sredine, a omogućava kontinuirano i koordinisano učešće predstavnika civilnog društva u radu ovog odbora.

Predstavljanje i analiza mehanizma Zelene stolice počinje na 27. strani izveštaja, a cela publikacija je veoma informativna i korisna za sve koji su bilo kako uključeni u rad Narodne skupštine ili smatraju da bi trebali da budu.

Učešćem na sednicama i ostalim aktivnostim Odbora, kroz mehanizam Zelene stolice, predstavnici civilnog sektora aktivni u oblasti životne sredine u mogućnosti su da direktno doprinesu unapređenju stanja u ovom sektoru kako kroz (sektorske) ekspertize svojih organizacija tako i ukazivanjem na specifične probleme sa lokalnog nivoa imajući u vidu da organizacije okupljene oko Zelene stolice dolaze iz cele Srbije.

Podsećamo, Zelena stolica je jedna od inicijativa koja je proizašla iz saradnje predstavnika civilnog društva sa Narodnom skupštinom u oblasti javnih politika koje se tiču zaštite životne sredine. Ustanovljena je zahvaljujući inicijativi i amandmanu neformalne Zelene poslaničke grupe baziranom na primeni Arhuske konvencije.