Životna sredina ne poznaje političke boje

Centar modernih veština (CMV) i Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) su, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, obnovili rad neformalne Zelene poslaničke grupe u aktuelnom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije. Poziv za uključivanje u grupu je poslat svim poslanicima i poslanicama, a njih 25 iz različitih stranaka se odazvalo pozivu. Oni su lično posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja i aktivno će raditi na promociji i prihvatanju evropskih standarda i normi. Promocija članova i članica grupe i prvi radni sastanak održan je u sredu, 28. januara u Domu Narodne skupštine.

IMG_20150128_111751

Pored predstavljanja plana rada grupe i dogovora oko osnovnih načela, poslanici su simbolično potpisali povelju kojom se obavezuju da će pokretati inicijative na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u vezi sa zaštitom i unapređenjem životne sredine, uključiti javnost u proces donošenja odluka u oblasti, sticati nova znanja u oblasti životne sredine i održivog razvoja, promovisati ideju da životna sredina ne poznaje granice i političke boje i promovisati i sprovođenje vrednosti i principa održivog razvoja.

IMG_20150128_111317

Cilj formiranja neformalne Zelene poslaničke grupe je da teme životne sredine dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja. Zelena poslanička grupa je odličan primer okupljanja poslanika oko teme i dokazuje da oblast životne sredine ne poznaje političke boje i granice. Osnovana je prvi put u novembru 2009. godine, prvi put je obnovljen rad u prethodnom sazivu (januar 2013.) i sada u aktuelnom sazivu. Članstvo u ZPG je dobrovoljno.

Članovi i članice će imati priliku da usavrše svoja znanja i veštine, uspostave saradnju sa kolegama poslanicima, stručnjacima i aktivistima iz zemlje i regiona, kao i da sarađuju sa organizacijama civilnog društva koje se bave temama zaštite životne sredine.

Srbiju u narednom periodu očekuju pregovori sa EU u ovoj izuzetno važnoj i obimnoj oblasti i usklađivanje zakonodavstva. Bolja saradnja zakonodavne vlasti sa civilnim sektorom i kvalitetan dijalog uspostavljen kroz Zelenu poslaničku grupu će rezultirati i kvalitetnijim propisima u oblasti održivog razvoja i unapređenja životne sredine.

IMG_20150128_122504