ZPG predstavljena novim poslanicima

U organizaciji generalnog sekretarijata Narodne skupštine već više dana traju informativne sesije koje prolaze poslanici i poslanice koji su u Skupštinu izabrani prvi put. Jedna od sesija, 11. decembra je bila posvećena predstavljanju neformalne Zelene poslaničke grupe (ZPG). Razgovor je otvorio Bogdan Urošević iz OEBS Misije u Srbiji poželevši svima ugodan rad i dajući osnovne informacije o ciljevima sesije.

Igor Jojkić

Igor Jojkić iz Centra modernih veština je u uvodu rekao da je koordinacioni tim ZPG uvek imao sluha za sve predloge različitih strana. Dao je i kratak opis onoga šta je ZPG do sada radila i postigla.
Podsetio je da je ZPG nastala na inicijativu poslanika i poslanica i civilnog sektora još davne 2009. godine. Njen cilj je bio podizanje vidljivosti tema iz oblasti životne sredine, kao i osnaživanje poslanika i poslanica na teme koje ni u to vreme a ni danas nisu političke teme o kojima se često uči. U isto vreme osnovane su slične grupe u svim parlamentima u regionu ali jedina koja je do sada opstala je ZPG u Srbiji. Uspostaviljena je saradnja sa mnogobrojnim ekspertima koji teme životne sredine dobro poznaju. “Od cirkularne ekonomije, klimatskih promena, do pojašnjenja međunarodnih dokumenata koje je Srbija potpisala. Sve su to bile teme kojima smo nastojali da budemo od pomoći poslanicima u njihovom radu.” Na ovaj način smo pomagali da se poslanici bolje pripreme i da razumeju procese promena koji nas u poglavlju 27 čekaju. U svakom sazivu u ZPG je bilo između 20 i 35 poslanika i poslanica. Grupa je organizovala javna slušanja u skupštini u saradnji sa odborom za životnu sredinu, seminare, okrugle stolove, studijske posete, sastanke sa lokalnim samoupravama kao i civilnim sektorom. Obilazili su zaštićena područja, i posećivali dobre primere za upravljanje otpadom. Pokrenute su izmene zakona o zabrani upotrebe plastičnih kesa još 2013 godine. Ono što je posebno krasilo rad grupe je regionalna i međunarodna saradnja. Poslanici su imali prilike da učestvuju na različitim konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu. Veliki broj međunarodnih organizacija se interesovao i pomagao rad grupe i ona se smatra jednim od dobrih primera mehanizma za međustranački dijalog.

Dubravka Filipovski

U ime sadašnjeg koordinacionog tima učesnicima se obratila poslanica Dubravka Filipovski. Ona je istakla da su mnoga važna pitanja otvorena u neformalnim parlamentarnim grupama u NSRS čije je osnivanje i rad aktuelizovan od Saziva skupštine Srbije koji je kontitusan posle izbora 2012. godine. Neformalneparlamentarne grupe ne podležu poslovničkoj proceduri i otvaraju mogućnost da se narodni poslanici dogovore o ciljevima i dinamici rada. Dijalog koji postoji u neformalnim grupama nije bio narušen ni kada je opozicija odlučila da bojkotuje rad NSRS. Najviše rezultata u radu neformalnih parlamentarnih grupa postigla je Ženska parlamentarna mreža. Važno je da je rad neformalnih parlamentarnih grupa obnovljen i u ovom sazivu i da postoji kontinuitet. ZPG je formirana 7. decembra ove godine potpisivanjem Povelje koja obavezuje narodne poslanike da ciljevi zaštite životne sredine budu visoko na agendi Parlamenta Srbije. ZPG je mesto u okviru kojeg ekologija u Srbiji treba bude zajednička tema resornog Odbora, Ministarstva za zaštitu životne sredine, lokalnih samouprava, NVO i građana Srbije.
Nesumnjivo je da se Srbija u oblasti životne sredine susreće sa tri velika problema: klimatske promene, zagađenje vazduha i otpadne vode.

„Potrebno je da ubrzamo donošenje najavljenog Zakona o klimatskim promenama i to će između ostalog biti jedna od prvih tema razgovora ZPG sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine.“

Najveći konkretan rezultat rada ZPG bio je zabrana upotrebe plastičnih kesa. Prethodni ministar se tada složio sa našom inicijativom i brzo je došlo do realizacije ovog zanačajnog predloga ZPG Srbije.
ZPG Srbije je formirana prva u regionu 2009- te godine i zato je regionalna saradnja jedan od naših prioriteta. “Želim da napomenem da je predsednica vlade Ana Brnabić u ime Srbije u Sofiji 10. 11. 2020. godine potpisala Deklaraciju o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i da je potrebno da se parlamenti u regionu dogovore kako će učestvovati u implementaciji same agende. “S tim u vezi Dubravka je najavila i regionalni sastanak sa članovima ZPG Crne Gore, Severne Makedonije i BiH, za četvrtak 17.12.2020. godine. Osim toga, Srbija je potpisnica Agende 2030 UN u okviru koje je 17 Ciljeva održivog razvoja, a zaštita životne sredina zauzima važno mesto u njihovoj implementaciji. Pored toga, čeka nas otvaranje poglavlja 27, donošenje neophodnih zakona u oblasti zaštite životne sredine, rad na podizanju svesti o ekološkim temama, bolja saradnja sa NVO u ovoj oblasti. Potrebno je da zaštitu životne sredine aktueluzujemo u lokalnim samoupravama, da opštine i gradovi u Srbiji rade na podizanju svojih kapaciteta u oblasti žaštite životne sredine, da ih ohrabrimo u izradi projekata u ovoj oblasti i da na osnovu toga budu konkurentni na evropskom tržištu. Jedan od izazova koji je pred nama je i da ZPG bude vidljivija u medijima i na društvenim mrežama , jer poslednji izbori pokazuju da zelene stranke u Evropi dobijaju sve veću podršku građana.

Lidija Radulović se predstavila i navela da dolazi iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost koji je deo sekretarijata Zelene poslaničke grupe. Navela je da je sekretarijat tu da pomogne narodnim poslanicima da neke od tema iz oblasti životne sredine stavimo na političku agendu. Govoreći o radu sekretarijata uputila je učesnike da je njihov posao da operativno i programski pomognu poslanicima. Krovna tema rada ZPG je poglavlje 27. Objasnila je razliku između rada ZPG i rada odbora i to da rad u ZPG daje priliku poslanicima da razgovaraju i uče na drugačiji način. Ponosna je na prilike u kojima su tokom studijskih putovanja pokazali poslanicima kako stvari u praksi funkcionišu. Navela je važnost uvodnog seminara kao mesto za planiranje aktivnosti. Podsetila je na Dubravkine reči i rekla da je lokalni nivo taj koji želimo da stavimo centar. Kada prođe pandemija ona veruje da će ZPG obići gradove u Srbiji i unaprediti saradnju poslanika i poslanica sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Sekretarijat stoji na raspolaganju svima kojima je potrebna pomoć i podrška.

Tom Zoete

Poslednji govornik je bio Tom Zoete politički savetnik zelene stranke i ekološki aktivista iz Belgije. On je zadužen za komunikaciju sa medijima u organizaciji Recycling Netwerk Benelux. Ova Alijansa neobičnih partnera radi na rešavanju problema recikliranja plastičnih boca. Govorio je o Deposit Refund Alliance koja je uspela da utiče na promene zakonskih okvira u sferi zaštite životne sredine i da pomogne uvođenje deposit refund sistema. Taj sistem obezbeđuje novčani povraćaj od 15-25 euro centi za svaku vraćenu plastičnu flašu. U Holandiji će taj zakon da počne da se primenjuje od jula 2021. godine. “Kada popijete vaš napitak, vi vratite flašu i zaradite novac”. Da biste poslali član alijanse bilo je dovoljno da pošaljete vaš logo i saglasnost da alijansa može da ga koristi, a vi se obavezujete da tražite uvođenje naknade za vraćanje plastičnih boca. Takav pristup im je omogućio široki spektar članova i ono što je Tom posebno istakao to je da ih niko nije dosada napustio.