O nama

O Zelenoj stolici

Zelena stolica prestavlja mrežu preko 60 nevladinih organizacija koje se bave pitanjem zaštite životne sredine. Ustanovljena je 5. juna 2013. godine na inicijativu sedam organizacija civilnog društva (Mladi istraživači Srbije, Beogradska otvorena škola, Inženjeri životne sredine, GM Optimist, Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Evropski pokret i Centar modernih veština). Osnovana je sa idejom stalnog učešća predstavnika civilnog sektora na sednicama Odbora za zaštitu životne sredine (Odbor) Narodne skupštine Republike Srbije (Narodna skupština) , a na osnovu člana 63. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji se odnosi na rad Odbora: „Odbor može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Odbora u raspravi o određenim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine”.

Misija Zelene stolice je unapređenje komunikacije sa zakonodavnom granom vlasti kroz uspostavljen mehanizam, jedini takve vrste, i ostvarivanje uticaja na poboljšanje zakonskih predloga u oblasti životne sredine. Ovaj jedinstveni mehanizam omogućava kontinuirano i koordinisano učešće predstavnika civilnog društva u radu Odbora i jedan je od najvažnijih mehanizama uključivanja građana u rad skupštinskih odbora koji se koriste u Narodnoj skupštini.

Predstavnici Zelene stolice imaju mogućnost da tokom sednice učestvuju u debati, daju komentare na teme koje su na dnevnom redu, kao i predloge unapređenja zakonskih i podzakonskih rešenja predstavljenih na sednici. Osnovna ideja i namera rada kroz ovaj mehanizam je da se narodnim poslanicima, članovima Odbora, pruži stručna ekspertiza, dâ uvid civilnog sektora, kao i sa lokala.

Radom mreže rukovodi Koodrinacioni tim Zelene stolice  koji čine tri ogranizacije civilnog društva: Mladi istraživači Srbije, Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost. Koordinacioni tim je u direktnom kontaktu sa sekretarom/kom Odbora i veza je mreže sa članovima Odbora. Zadužen je za praćenje aktivnosti odbora, komunikaciju članica Zelene stolice sa članovima Odbora, delegiranje predstavnika Zelene stolice na sednice Odbora, redovno izveštavanje članova mreže o održanim sednicama, kao i organizovanje drugih aktivnosti za članove mreže.

Nažalost i pored činjenice da je mehanizam veoma često od strane predstavnika međunarodne zajednice i donatora ocenjen kao jedini funkcionalan mehanizam saradnje civilnog društva i Narodne skupštine, institucionalna podrška, i pored ozbiljnog angažovanja Koordinacionog tima da je obezbedi, još uvek izostaje. Sam mehanizam nema stalnu podršku za svoj rad, dok je rad Koordinacioniog tima na volonterskom principu.