Odbor za zaštitu životne sredine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije

Odbor za zaštitu životne sredine (Odbor) predstavlja stalno radno telo Narodne skupštine Republike Srbije i čini ga 17 članova narodnih poslanica i poslanika. Svaki član/članica ima zamenika koga obaveštava o sednici u slučaju da je sprečen da prisustvuje.

Delokrug rada odbora uključuje: razmatranje predloga zakona i drugih akata podnetih Narodnoj skupštini, sagledavanje stanja vođenja politike od strane Vlade, praćenje izvršavanja zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih državnih organa i tela i razmatranje drugih pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.

U okviru svog delokruga, Odbor prati rad Vlade i drugih organa i tela, čiji rad nadzire Narodna skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom. Odbor razmatra i godišnji izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji, koji na osnovu zakona podnosi nadležno ministarstvo Narodnoj skupštini. Sastav, delokrug i način rada odbora uređuju se odredbama čl. 46. do 67. Poslovnika Narodne skupštine. Delokrug Odbora za zaštitu životne sredine konkretno je propisan odredbom člana 63. Poslovnika, gde se nalazi i Pravni osnov koji je u Poslovnik unet u skladu sa Arhuskom konvencijom, a poslužio je za uvođenje mehanizma Zelena stolica.

Odbor može da organizuje javna slušanja radi: pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja o predlogu akta koji je u skupštinskoj proceduri, razjašnjenja pojedinih rešenja iz predloženog ili važećeg akta, razjašnjenja pitanja značajnih za pripremu predloga akta ili drugog pitanja koje je u nadležnosti odbora,i praćenja sprovođenja i primene zakona, odnosno ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine.

Odbor ima predsednika/cu i zamenika predsednika/ce, kao i sekretara/ku Odbora koji administrira njegov rad.

 

Bitni linkovi za odbor

Sastav Odbora
Izveštaji sa sednica

Prijava na bilten

Prijavite se na naš bilten i budite informisani o aktivnostima Zelene stolice

Arhiva Zelenih biltena