Odbor za zaštitu životne sredine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije

Odbor za zaštitu životne sredine (Odbor) predstavlja stalno radno telo Narodne skupštine Republike Srbije i čini ga 17 članova narodnih poslanica i poslanika, odnosno njihovih zamenika.

Osnovne nadležnosti odbora uključuju: razmatranje predloga zakona i drugih akata podnetih Narodnoj skupštini, sagledavanje stanja vođenja politike od strane Vlade, praćenje izvršavanja zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih državnih organa i tela i razmatranje drugih pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.

U okviru svog delokruga, Odbor prati rad Vlade i drugih organa i tela, čiji rad nadzire Narodna skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom. Odbor razmatra i izveštaje organa, organizacija i tela, koji se na osnovu zakona podnose Narodnoj skupštini. Sastav, delokrug i način rada odbora uređuju se odredbama čl. 46. do 67. Poslovnika Narodne skupštine.

Odbor može da organizuje javna slušanja radi: pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja o predlogu akta koji je u skupštinskoj proceduri, razjašnjenja pojedinih rešenja iz predloženog ili važećeg akta, razjašnjenja pitanja značajnih za pripremu predloga akta ili drugog pitanja koje je u nadležnosti odbora,i praćenja sprovođenja i primene zakona, odnosno ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine.

Odbor ima predsednika/cu i zamenika predsednika/ce, kao i sekretara/ku Odbora koji administrira njegov rad.

 

Bitni linkovi za odbor

Sastav Odbora 2017
Izveštaji sa sednica