8. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine održana je 10. januara 2018. godine u Domu Narodne skupštine. Glavna tema sednice bilo je razmatranje informaicja o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period avgust-oktobar 2017. godine. Predstavnici Zelene stolice na sednici su bili: Ognjan Pantić (BOŠ), Zvonko Damjanović (Građanska čitaonica Evropa, Bor), Nina Cvetanović (Evropski pokret) i Bratislav Poprašić (Kruševački ekološki centar).

Predstavljajući izveštaj na sednici,   Ministar Goran Trivan je rekao da je primaran zadatak u predmetnom periodu bila organizacija i sistematizacija tek osnovanog Ministarstva, na kojoj se radilo skoro dva meseca. Zatim, imenovanja državnih sekretara i pomoćnika ministra. Jedini kriterijum prilikom izbora članova tima bila je kompetentnost. Trivan je predstavio svakog člana tima poslanicima; dva državna sekretara: Branislav Blažić i Ivan Karić i sedam pomoćnika ministra.

Razgovaralo se i o budžetu Ministarstva zaštite životne sredine za 2018. godinu koji iznosi 5,8 milijardi dinara (16% veći u ondosu na prošlu godinu), što je i dalje veoma mali budžet. Ministar je najavio i donošenje Zakona o klimatskim promenama u prvoj polovini 2018. godine. On smatra da se radi o krovnom zakonu, koji obuhvata sve podoblasti životne sredine i stoga je veoma kompleksan. Postoji ambicija da se izmene i Zakon o zaštiti priode i Zakon o zaštiti životne sredine.

Predstavnik Zelene stolice, Zvonko Damnjanović je ukazao na problem nepostojanja procene uticaja na životnu sredinu u slučaju otvaranja novog rudnika Čukaru Peki kod Bora, a  Ognjen Pantić je predstavio izveštaj iz senke koji je napravila Koalicija 27, koji je naknadno i distribuiran poslanicima.

Više informacija o sednici možete pročitati u izveštaju koji je napravila Nina Cvetanović –  Zapisnik sa Osme sednice Odbora za zaštitu životne sredine 10.01.2018_