Čuvari vode

Srpsko rumunski projekat o uticaju rudarstva na kvalitet voda pobedio na takmičenju REGIOSTARS 2023.

Projekat prekogranične saradnje RoRS 337- ROmania Serbia NETwork , „saradnja za procenu i širenje saznanja o uticaju rudarskih aktivnosti eksploatacije bakra na kvalitet vode u prekograničnom području“, koji je tim iz Instituta realizovao u saradnji sa Zapadnim Univerzitetom iz Temišvara i GEC Nera grupom je, odlukom stručnog žirija, pobedio na takmičenju REGIOSTARS 2023 u grupu A GREEN EUROPE. Na ovom takmičenju je bio pod imenom „From mine to river. The Water Guardians!“

Timok

Sliv Timoka značajno zagađen teškim metalima. To je rečeno u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru (IRM) gde je održana završna konferencija za štampu povodom završetka realizacije projekta „Rumunsko Srpska mrežna saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih aktivnosti u rdinicima bakra na kvalitet vode u pograničnom području“. Rezultati projekta pokazuju da je zagađenje voda koje se ulivaju u Timok teškim metalima značajno. Najveći deo zagađujućih elemenata potiče od rudarskog otpada. Sliv Timoka je znatno manje zagađen u svom donjem toku. Količina teških metala je znatno manja, a u stručnoj studiji prikazane karte zagađenja koje su formirane na osnovu analize uzoraka prikupljenih na terenu. Predložena su i moguća rešenja sistema za prečišćavanje voda. IRM Bor je tokom Projekta izvršio nabavku najsavremenijeg ICP-OES instrumenta za hemijska ispitivanja ekoloških uzoraka. Kao i laboratorijsku opremu za različite testove tretiranja voda i čvrstih uzorka otpada. Nabavljena oprema, potrošni materijal, terensko vozilo, IT opremu u ukupnoj vrednosti od oko 270.000,00 EUR. Na taj način, IRM Bor je značajno uvećao svoje kapacitete za analizu i tretman ekoloških uzoraka. Time je ispunjen osnovni cilj Projekta: Jačanje kapaciteta za očuvanje životne sredine u prekograničnom području Srbije i Rumunije. Rumunski partneri su takođe izvršili nabavku najsavremenije opreme za mikrobiološka ispitivanja pa je na taj način uspostavljena mrežna saradnja laboratorija koje na osnovu uvećanih kapaciteta po principu Beyond State of the Art mogu realizovati sva ispitivanja vezana za očuvanje životne sredine. Sve detalji oko realizacije Projekta mogu se naći i na linku.

„Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor je tokom realizacije izvršio 40 kampanja uzorkovanja u oblasti od Borske reke do Dunava u blizini Radujevca.

Analizirano je preko 200 uzoraka vode

„Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor je tokom realizacije izvršio 40 kampanja uzorkovanja u oblasti od Borske reke do Dunava u blizini Radujevca. Pri tome je prikupio i analizirao preko 200 uzoraka površinskih voda, rečnih sedimenata i voda iz bunara. Svi dobijeni rezultati su naneti na digitalizovanu mapu sa ciljem da se na kraju Projekta izrade geohemijske mape sa prikazom zagađenja voda posmatranog područja.“– istakao je dr Zoran Stevanović, predstavljajući rezultete Projekta. On je dodao: „Pored toga, prikupljani su uzorci otpadnih voda koje su tretirane naprednim tehnologijama prečišćavanja dok je iz procesnog mulja vršena valorizacija prisutnih metala. Ove aktivnosti su u fazi laboratorijskih ispitivanja a tokom druge godine će se izvršiti i uvećana laboratorijska ispitivanja. Na osnovu rezultata ispitivanja tokom Projekta će se izraditi dve naučne studije. Jedna će dati sumarni prikaz stanja površinskih voda u zoni rudarskog delovanja. Druga će predstaviti predlog postupaka za prečišćavanje voda i revalorizaciju metala.„

Regiostars

REGIOSTARS je godišnje takmičenje koje organizuje Generalni direktorat Evropske komisije od 2008. godine. Tokom godina, postala je Evropska oznaka izvrsnosti za projekte koje finansira EU, koji pokazuju uticaj i inkluzivnost regionalnog razvoja. 2023. predstavlja godinu obnove i ponovnog pokretanja takmičenja.

Evropska komesarka za koheziju i reforme Eliza Fereira proglasila je pobednike REGISTARS 2023 takmičenja.

Čestitamo svim pobedničkim projektima: Edificio Fundacion Paskual Maragall, Od rudnika do reke. Čuvari vode!, Dinakibiliti4CE, ProFem 2.0, EuregioFamiliPass i Techgrounds Vest! Nagrada po izboru javnosti pripala je Kulturnom umetničkom centru: Muzej i biblioteka u gradu Burgas. Pobednici će dobiti lokalnu komunikacijsku kampanju čiji će domaćin biti Evropska komisija.

Zvonko Damnjanović
Građanska čitaonica EVROPA Bor