Da li možemo izmeriti doprinos prirode životu i razvoju?

Neformalna Zelena poslanička grupa održala je  4. aprila sastanak i diskusiju na temu finansijskog aspekta zaštite životne sredine i doprinosa životne sredine održivom razvoju.  Cilj sastanka je bio da se članovi grupe, ali i ostali zainteresovani poslanici upoznaju sa konceptom ekosistemskih usluga, odnosno prepoznavanjem i isticanjem vrednosti prirode kako bi se značaj očuvanja prirode i biodiverziteta uzimao u obzir prilikom donošenja odluka.

Uvodno izlaganje na sastanku je imala stručnjakinja za oblast zaštite prirode, gospođa Sanja Pokrajac. Gospođa Pokrajac je prethodno bila angažovana u Međunarodnoj uniji za očuvanje prirode (IUCN) pa je poslanicima predstavila ovu temu i sa međunarodnog, odnosno regionalnog aspekta, kao i trenutnu situaciju u Srbiji.

Na sastanku se diskutovalo o konceptu ekosistemskih usluga, odnosno vrednovanju i finansijskom izražavanju doprinosa prirode svakodnevnom životu i razvoju zajednice.

Sastanak je organizovan uz podršku GIZ Otvorenog refionalnog fonda za biodiverzitet.