Да ли можемо измерити допринос природе животу и развоју?

Неформална Зелена посланичка група одржала је  4. априла састанак и дискусију на тему финансијског аспекта заштите животне средине и доприноса животне средине одрживом развоју.  Циљ састанка је био да се чланови групе, али и остали заинтересовани посланици упознају са концептом екосистемских услуга, односно препознавањем и истицањем вредности природе како би се значај очувања природе и биодиверзитета узимао у обзир приликом доношења одлука.

Уводно излагање на састанку је имала стручњакиња за област заштите природе, госпођа Сања Покрајац. Госпођа Покрајац је претходно била ангажована у Међународној унији за очување природе (IUCN) па је посланицима представила ову тему и са међународног, односно регионалног аспекта, као и тренутну ситуацију у Србији.

На састанку се дискутовало о концепту екосистемских услуга, односно вредновању и финансијском изражавању доприноса природе свакодневном животу и развоју заједнице.

Састанак је организован уз подршку ГИЗ Отвореног рефионалног фонда за биодиверзитет.