Danas, 22. marta obeležava se svetski dan voda

Kako se danas, 22. marta obeležava svetski dan voda neizbežno je pomenuti neke činjenice u vezi vode i zaštite voda u našoj zemlji.
Na skupu povodom Svetskog dana voda 21. marta direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Milan Dacić upozorio je da će Srbija u budućnosti verovatno imati problema sa nedostatkom vode, zbog čega je potrebno već sada raditi na uspostavljanju sistema odgovornijeg i ekonomski isplativijeg upravljanja tim resursom.
Takođe je istakao da RHMZ pomno prati i analizira kakav će efekat imati klimatske promene na stanje voda u Srbiji.

On je objasnio da se rade analize malih slivova i promena koje će im u narednih 30 godina doneti klimatske promene, odnosno promena režima padavina i temperature.

Načelnik u RHMZ Bojan Palmar podsetio je da se u Srbiji prečišćava 6% voda, 35 odsto stanovništva ima pristup uređenoj kanalizaciji, od tog broja 75% je gradsko stanovništvo.

On je , između ostalog, naveo da će do 2030. godine 47% svetske populacije biti ugroženo nedostatkom vode a kako je naglasio, trenutno 85% svetskog stanovništva živi sa manjkom vode, a 780 miliona ljudi nema pristup zdravoj vodi. Ceo tekst prčitajte ovde.

Dok podaci o nedostatku vode u svetu plaše a ne briga o vodi u Srbiji poražava hrvatski Tportal problematizuje trendove upravljanja sistemima vodosnabdevanja u Evtopskoj uniji. U tekstu se, između ostalog navodi kako je jedan od trendova kojim je predlagana privatizacija sistema vodosnabdevanja ujedinio Organizacije civilnog društva i verske zajednice u nameri da spreče realizaciju ovakvih privatizacija. Više o iskustvima EU i susedne Republike Hrvatske pročitajte ovde.

A da zaštita kako voda tako i životne sredine treba da bude predmet međunarodne saradnje govori i skoro ponovo aktuelizovan problem divljih deponija u slivu reke Lim u Republici Crnoj gori. Da nije dovoljno da samo posmatramo šta se dešava u komšijskom dvorištu već da treba zajednički da tražimo rešenja i preduzimamo mere, ovaj primer najbolje ilustruje. Naime, sama reka Lim ,kako je opšte poznato uliva se u reku Drinu, Drina u Savu, Sava u Dunav…Pojedinosti o ovom događaju pogledajte ovde.

Očuvanje voda zahteva planiranje i sprovođenje niza mera na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou ali ima višestruku korist dok su posledice bahatog odnošenja prema vodi nesagledive.