Истраживање у области управљања отпадом у Србији

 

Центар модерних вештина у сарадњи са Београдским фондом за политичку изузетност је реализовао истраживање у јединицама локалне самоуправе о процесу доношења и примене одлука које се тичу система управљања отпадом, као и анализу локалних планова управљања отпадом. Ово истраживање је део активности мреже организација ЗЕЛЕНА ИНИЦИЈАТИВА, чији су CMV i BFPE чланице. Истраживање је имало два дела, теренски део тј. интервјуисање представника локалне самоуправе у области управљања отпадом које је обухватило 26 локалних самоуправа у Србији и анализу докумената, тј. локалних еколошких аккционих планова, локалних и регионалних планова за управљање отпадом у 5 општина и градова. Истраживање је обављено у периоду од децембра 2011. до априла 2012., а представљено је у мају на Конвенту, организованом у Народној скупштини. Теренски део истраживања је водио наш стални сарадник у овој области Првослав Плавшић, а анализу докумената су урадили Владимир Павићевић и Елена Јанковић. Закључке и налазе можете погледати у наставку:

Презентација Првослава Плавшића о процесима доношења и примене одлука у области управљања отпадом

Налази истраживања о процесима доношења и примене одлука у области управљања отпадом

Анализа докумената коју су урадили Елена Јанковић и Владимир Павићевић

 

Извор Центар модерних вештина