Istraživanje u oblasti upravljanja otpadom u Srbiji

 

Centar modernih veština u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost je realizovao istraživanje u jedinicama lokalne samouprave o procesu donošenja i primene odluka koje se tiču sistema upravljanja otpadom, kao i analizu lokalnih planova upravljanja otpadom. Ovo istraživanje je deo aktivnosti mreže organizacija ZELENA INICIJATIVA, čiji su CMV i BFPE članice. Istraživanje je imalo dva dela, terenski deo tj. intervjuisanje predstavnika lokalne samouprave u oblasti upravljanja otpadom koje je obuhvatilo 26 lokalnih samouprava u Srbiji i analizu dokumenata, tj. lokalnih ekoloških akkcionih planova, lokalnih i regionalnih planova za upravljanje otpadom u 5 opština i gradova. Istraživanje je obavljeno u periodu od decembra 2011. do aprila 2012., a predstavljeno je u maju na Konventu, organizovanom u Narodnoj skupštini. Terenski deo istraživanja je vodio naš stalni saradnik u ovoj oblasti Prvoslav Plavšić, a analizu dokumenata su uradili Vladimir Pavićević i Elena Janković. Zaključke i nalaze možete pogledati u nastavku:

Prezentacija Prvoslava Plavšića o procesima donošenja i primene odluka u oblasti upravljanja otpadom

Nalazi istraživanja o procesima donošenja i primene odluka u oblasti upravljanja otpadom

Analiza dokumenata koju su uradili Elena Janković i Vladimir Pavićević

 

Izvor Centar modernih veština