Mirjana Đoković

Mirjana Đoković je 2014., postala republička poslanica sa liste Srpske napredne stranke iz Moravičkog okruga.  U Zelenu poslaničku grupu se uključila jer se interesuje za oblast životne sredine i radila je prethodno kao resorni pomoćnih gradonačelnika za ekologiju i zaštitu životne sredine grada Čačka.

Svoje bogato radno iskustvo stekla je radeći na različitim pozicijama u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u periodu od 2004. do 2012. Pre toga radila je kao novinar u IIJP Čačanski glas (2000-2004.) i TV Galaksiji (1993-2000.)

Formalno obrazovanje:

  • Fakultet za poslovno-industrijski menadžment Union univerzitet, Beograd, smer, industrijsko-ekonomski, zvanje master ekonomskih nauka (2012.)
  • Ekonomski fakultet Novi Sad, zvanje: diplomirani ekonomista (2003.)
  • Pravni fakultet Kragujevac, zvanje: pravnik (1992.)

Dodatno:

Položen stručni ispit za rad u zapošljavanju (2005.)

Završen kurs poslovne komunikacije (2004.)

Edukacija Odnosi sa javnošću u NCZ i Stimulativno nagrađivanje zaposlenih u javnom sektoru (2006.)

Član opštinskog koorginacionog odbora za socijalnu politiku grada Čačka (jedan od autora Socijalne strategije grada Čačka) (2004-2008)

Član radne grupe za rad sa Romima na nivou grada Čačka-imenovana od strane gradonačelnika (2008-2010)