Мирјана Ђоковић

Мирјана Ђоковић је 2014., постала републичка посланица са листе Српске напредне странке из Моравичког округа.  У Зелену посланичку групу се укључила јер се интересује за област животне средине и радила је претходно као ресорни помоћних градоначелника за екологију и заштиту животне средине града Чачка.

Своје богато радно искуство стекла је радећи на различитим позицијама у Националној служби за запошљавање у периоду од 2004. до 2012. Пре тога радила је као новинар у ИИЈП Чачански глас (2000-2004.) и ТВ Галаксији (1993-2000.)

Формално образовање:

  • Факултет за пословно-индустријски менаџмент Унион универзитет, Београд, смер, индустријско-економски, звање мастер економских наука (2012.)
  • Економски факултет Нови Сад, звање: дипломирани економиста (2003.)
  • Правни факултет Крагујевац, звање: правник (1992.)

Додатно:

Положен стручни испит за рад у запошљавању (2005.)

Завршен курс пословне комуникације (2004.)

Едукација Односи са јавношћу у НЦЗ и Стимулативно награђивање запослених у јавном сектору (2006.)

Члан општинског кооргинационог одбора за социјалну политику града Чачка (један од аутора Социјалне стратегије града Чачка) (2004-2008)

Члан радне групе за рад са Ромима на нивоу града Чачка-именована од стране градоначелника (2008-2010)