Prva tematska debata za članove Zelene poslaničke grupe

U sredu, 1. novembra u Zelenom salonu  Zgrade Narodne skupštine održana je prva tematska debata u ovom sazivu sa narodnim poslanicima i poslanicama,  članovima neformalne Zelene poslaničke grupe.

Tema sastanka bila je pregled trenutne politike zaštite životne sredine u Srbiji u procesu evropskih integracija. Članovi ZPG razgovarali su i o najvećim izazovima u ovoj oblasti, kao i očekivanjima i obavezama u procesu pregovora sa Evropskom unijom. Sastanku je prisustvovao i nezavisni konsultant Mirko Popović, koji je u uvodnom delu sastanka predstavio pregled situacije u pogledu Poglavlja 27.

IMG_20171101_133857

Članovi ZPG diskutovali su i o dostupnosti informacija pomoću kojih civilno društvo može da prati napredak Republike Srbije ka Evropskoj uniji u ovoj oblasti. Razgovaralo se i o važnosti uloge Odbora za zaštitu životne sredine, komunikaciji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i inicijativama Odbora kojima bi se pitanje zaštite životne sredine stavilo na agendu društva u Republici Srbiji.

IMG_20171101_133906

Sastanku su prisustvovale narodne poslanice i poslanici: Nada Lazić, Gordana Čomić, Dijana Vukomanović, Olena Papuga, Sonja Pavlović, Goran Čabradi, Borka Grubor, Jasmina Karanac, Muamer Bačevac i Svetlana Nikolić Pavlović.

Realizaciju ove aktivnosti podržala je kancelarija Programa Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP) u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za unapređedno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine“, koju finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF).