Vesna Martinović

Poslanica Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 

Rođena je 9. marta 1970. godine u Pančevu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Pančevu, a diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Radila je u Okružnom sudu u Pančevu, a zatim u Opštinskoj upravi Pančeva. Od 1997. do 2002. godine bila je zaposlena u Elektrodistribuciji “Pančevo”. Nakon toga radila je kao advokat sve do 2007. godine kada je birana za narodnu poslanicu. I na izborima 2008. ponovo je imenovana za mesto poslanice, a od jula iste godine bila je na dužnosti gradonačelnice Pančeva.

Članica je Demokratske stranke od 2000. godine. Bila je potpredsednica Demokratske stranke, članica Statutarne komisije DS, kao i predsednica Gradskog odbora Demokratske stranke Pančevo.

Na parlamentarnim izborima 16. marta 2014. godine izabrana je za poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Majka jednog deteta