Za zaštitu životne sredine 10,5 milijardi evra do 2030. godine

Srbija će u oblasti zaštite životne sredine do 2030. godine morati da uloži 10,5 milijardi evra, kako bi se uskladila s propisima Evropske unije, izjavila je danas predstavnica Kancelarije za evropske integracije Tisa Čaušević.

Čaušević je na sednici Odbora za zaštitu životne sredine najavila da će se u julu i novembru 2014. organizovati petodnevni sastanci – eksplanatorni i bilateralni skrining, na kojima će se razgovarati o usklađivanju srpskog zakonodavstva sa EU.

Državni sekretar Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Dejan Novaković istakao je da je sadašnja vlada u oblasti zaštite životne sredine nasledila dugovanja od 5,5 milijardi dinara i da sada nema dovoljno para za nove projekte.

“Nama je prioritet redovno punjenje budžeta. Nije problem obezbediti programe i projekte, ali ako ne obezbedite novac u budžetu da bi se oni ostvarili, vi onda imate dugovanja, kao što imamo sada zbog nekih projekta koje je neko želeo da realizuje, a pitanje je koliko su oni bili zaista potrebni Srbiji u tom trenutku”, rekao je on.

Novaković je naveo da ministarstvo rešenje punjenja budžeta vidi u osiguravaju naplate eko-taksi i formiranju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

“Ideja je da se takse moraju naplaćivati redovno i u punom iznosu. Da svi uvoznici plate takse prilikom carinjenja robe, a da svi proizvođači plaćaju takse prilikom stavljanja robe na tržište”, kazao je on.

Novaković je dodao da bi ako vlada prihvati predlog o formiranju budžetskog fonda, on počeo da funkcioniše od 1. januara 2014. godine i prema njegovim rečima budžet će omogućiti realnije realizovanje projekata, i u svakom trenutku će se znati koliko para u njemu ima.

Državni sekretar ministarstva energetike dodao je da je u zaštiti životne sredine neophodna koordinacija svih ministarstava.

“Međuresorna saradnja je sada odlična i gotovo cela vlada je uključena u zaštitu životne sredine. Ministarstva moraju da koordiniraju svoj rad, a sve drugo bi bilo kršenje zakona, i ulazili biste u ingerencije drugog ministarstva”, rekao je Novaković.

Poslanici demokratske stranke su na sednici Odbora zamerili da bi saradnja ministarstava u oblasti zaštite životne sredine mogla biti i bolja i da bi odluke o tome trebalo donositi zajednički, bez politikanstva.

 

Tekst preuzet sa www.zelenasrbija.rs