Bojana Božanić

Bojana Božanić je rođena 1981. godine. Diplomirala je engleski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Članica Demokratske stranke Srbije. Do sada je obavljala dužnosti pomoćnice predsednika opštine Čajetina za investicije, puteve, građevinsko zemljište i saradnju sa mesnim zajednicama. Kao poslanica Narodne Skupštine zastupaće interese građanki i građana opštine Čajetina i zlatiborskog okruga.

Zbog čega se priključila neformalnoj Zelenoj poslaničkoj grupi Bojana navodi: “U opštini Čajetina, bila sam angažovana na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana, Lokalnog Akcionog plana za Biodiverzitet i koordinatorka aktivnosti koje su sprovođene u oblasti zaštite životne sredine u našoj lokalnoj zajednici. Kao poslanica zainteresovana sam da nastavim sa sličnim aktivnostima na teritoriji cele Srbije. Veoma je važno da utičemo na, pre svega, svest ljudi o značaju očuvanja čovekove okoline i prirode. Smatram da je to jedan od najznačajnijih ciljeva na kojima naša Zelena poslanička grupa treba da radi.”

O čemu je sve u Narodnoj Skupštini govorila i kako je glasala Bojana Božanić možete pogledati ovde.