Nada Lazić

Nada Lazić je rođena 11.novembra 1950.godine u Zrenjaninu. Diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu, odsek hemije,1974.godine u Novom Sadu.
U svom radnom veku radila je kao profesor hemije u dve srednje škole, kao asistent u nauci na PMF-u u Novom Sadu, u HI “Zorka” u Šapcu i 22 godine u JKP Vodovod i kanalizacija u Novom Sadu u Sektoru za razvoj, na problemima kvaliteta, tehnologije i zaštite voda.
U periodu od 2002. do 2012.godine radila je u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine APV, na mestu pomoćnice sekretara zadužene za praćenje i proučavanje kvaliteta životne sredine. Posebno je bila angažovana na realizaciji dugoročnog projekta “Za čistiju i zeleniju Vojvodinu” koji je prerastao u projekat “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”.
U periodu 2003.-2006. godine bila je predsednica Srpskocrnogorsko-rumunske Potkomisije za zaštitu kvaliteta voda koja je bila deo Srpskocrnogorsko-rumunske hidrotehničke komisije.
U decembru 2012.godine otišla je u starosnu penziju.
Predsednica je Saveta za zaštitu životne sredine LSV i aktivistkinja u organizaciji ”Pokret gorana Vojvodine”.
Članica poslaničkog kluba LSV i članica Odbora za zaštitu životne sredine.
Motiv za pristupanje Zelenoj poslaničkoj grupi je želja da u Narodnoj skupštini teme i problemi zaštite životne sredine dobiju najviši prioritet. Dugogodišnje iskustvo u radu na problemima u ovoj oblasti predstavlja najbolju potvrdu posvećenosti ovom zadatku.