Нада Лазић

Нада Лазић је рођена 11.новембра 1950.године у Зрењанину. Дипломирала на Природно математичком факултету, одсек хемије,1974.године у Новом Саду.
У свом радном веку радила је као професор хемије у две средње школе, као асистент у науци на ПМФ-у у Новом Саду, у ХИ “Зорка” у Шапцу и 22 године у ЈКП Водовод и канализација у Новом Саду у Сектору за развој, на проблемима квалитета, технологије и заштите вода.
У периоду од 2002. до 2012.године радила је у Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине АПВ, на месту помоћнице секретара задужене за праћење и проучавање квалитета животне средине. Посебно је била ангажована на реализацији дугорочног пројекта “За чистију и зеленију Војводину” који је прерастао у пројекат “За чистије и зеленије школе у Војводини”.
У периоду 2003.-2006. године била је председница Српскоцрногорско-румунске Поткомисије за заштиту квалитета вода која је била део Српскоцрногорско-румунске хидротехничке комисије.
У децембру 2012.године отишла је у старосну пензију.
Председница је Савета за заштиту животне средине ЛСВ и активисткиња у организацији ”Покрет горана Војводине”.
Чланица посланичког клуба ЛСВ и чланица Одбора за заштиту животне средине.
Мотив за приступање Зеленој посланичкој групи је жеља да у Народној скупштини теме и проблеми заштите животне средине добију највиши приоритет. Дугогодишње искуство у раду на проблемима у овој области представља најбољу потврду посвећености овом задатку.