Prezentovan nov saziv Zelene poslaničke grupe

Danas, 30.1.2013. u Medija centru predstavljan je nov saziv Zelene poslaničke grupe.

Tom prilikom, prisutnima su se obratili:

  • Ivan Karić, predsednik Zelenih Srbije i koordinator neformalne Zelene poslaničke grupe,
  • Sonja Liht, Beogradski fond za političku izuzetnost i
  • Miloš Đajić, Centar modernih veština

Neformalnu zelenu poslaničku grupu trenutno čini 19 poslanica i poslanika posvećenih temama zaštite životne sredine. Članovi i članice Zelene poslaničke grupe dolaze iz različitih parlamentarnih stranaka čime je dokazano da oblast životne sredine ne poznaje političke boje i granice. Cilj rada Zelene poslaničke grupe je da teme zaštite životne sredine i održivog razvoja dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja.

Miloš Đajić, Predsednik UO Centra modernih veština istakao je da je ključna reč dijalog kako sa građankama i građanima i organizacijama civilnog društva tako i sa svim zainteresovanim stranama. Sa tim ciljem pokrenut je i veb sajt zeleni dijalog koji treba da bude ključno mesto na kome će se razmenjivati informacije i postavljati pitanja ali i pokretati inicijative u oblasti zaštite životne sredine.

Ivan Karić, Predsednik stranke Zeleni Srbije i koordinator Zelene poslaničke grupe obećao je da će svaki zakon iz ove oblasti, čim dođe do poslanika biti objavljen na sajtu zelenidijalog.rs kako bi organizacije civilnog društva mogle da daju sugestije, podnesu amandmane i daju mišljenje o predloženim rešenjima.”Pozivam sve građane i građanke kao i nevladine organizacije da maksimalno koriste instituciju postavljanja pitanja Skupštini i Vladi Srbije kao i da pokreću teme vezane za rešenje problema u oblasti održivog razvoja”.

Sonja Liht, iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, istakla je važnost postojanja i rada skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine kao i povezanost Odbora i Zelene poslaničke grupe sa predstavnicima civilnog sektora. Liht je naglasila kako njihov rad “jača samu Skupštinu i zakonodavnu delatnost a samim tim i demokratiju u našoj zemlji”.

Biografije i kontatkti poslanika nalaze se na sajtu Zelene poslaničke grupe.

Pozivamo medije da prate navedeni sajt koji će, osim što će biti platforma za dijalog poslanica i poslanika Zelene poslaničke grupe sa svim zainteresovanim stranama, postati i značajan resurs sa informacijama o svim pitanjima, problemima i akcijama pokrenutim u ovoj oblasti.

Zelena poslanička grupa osnovana je u okviru zajedničkog projekta Centra modernih veština, Beogradskog fonda za političku izuzetnost i uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju.